Kjørestopp

Invitasjon til spørreundersøkelse

2020-10-21
Hovedstyret

 

I prosjektet Kjørestopp samarbeider Bærum kommune med Spond og Transportøkonomisk institutt (TØI) om å finne løsninger som kan redusere foreldrekjøringen til idrettsaktiviteter. I den forbindelse ønsker vi å gjennomføre en spørreundersøkelse blant foreldre til barn i alderen 6-12 år som er aktive i idrettslag i Bærum. Vi ber dere om hjelp til å videresende den vedlagte invitasjonen til deres medlemmer med barn i nevnte aldersgruppe. I invitasjonen finnes det informasjon om undersøkelsen og lenke for å åpne denne.

Med vennlig hilsen

Liv Eva Wiedswang
Spesialrådgiver

 

Bærum kommune  
Strategi og utvikling

Aktiviteter

01.03.2021
U08 Kun Ski 20/21

17:30 - 18:30

Kolsåsbakken

01.03.2021
U10 Kun Ski 20/21

18:00 - 19:30

Kolsåsbakken

01.03.2021
U12 Kun Ski 20/21

18:30 - 20:00

Kolsåsbakken

01.03.2021
U14 Kun Ski 20/21

19:00 - 20:45

Kolsåsbakken

01.03.2021
U16 Kun Ski 20/21

19:00 - 20:45

Kolsåsbakken

03.03.2021
Jibbegruppa Kun Ski 20/21

19:00 - 20:45

Oslo Vinterpark