Årsmøte i Haslum Fotball tirsdag 11.05.2021

Innkalling til årsmøte i Haslum Fotball tirsdag 11.mai. Møtet vil avholdes på Teams og vil vare fra kl. 20.30 - 21.30. Saker til eventuelt må meldes inn innen 4.mai. I tillegg til normal årsmøteagenda vil bl.a. Jorge presentere sin nye trenerblogg

2021-04-30
Sveinerik

Dagsorden:

  • Konstituering
  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Valg av møteleder og referent
  • Regnskap og beretninger
  • Budsjett
  • Valg
  • Eventuelt innkomne saker (frist for innsending 4.mai)

I tillegg til ovennevnte, vil vi ha 2 tilleggspunkter som kommer etter den vanlige årsmøteagendaen.

Dette er:

  • Sportskoordinator Jorge Cuadrado Reyes presenterer trenerbloggen sin
  • Styremedlem Linn Stockinger presenterer konseptet "Trygg på trening"

 

Styret i Haslum Fotball

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket