Årsmøte i Haslum Fotball tirsdag 09.03.2021

Innkalling til årsmøte i Haslum Fotball tirsdag 09.03. Mer info om hvordan møtet skal gjennomføres samt sakspapirer kommer senere. Saker til eventuelt må meldes inn innen 2.mars.

2021-02-22
Sveinerik

Dagsorden:

- Konstituering

- Godkjenning av innkalling og dagsorden

- Valg av møteleder og referent

- Regnskap og beretninger

- Budsjett

- Valg

- Ev. innkomne saker

Styret i Haslum Fotball

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket