Årsmøte i Haslum Fotball 13.02.2020 kl.18.00 i klubbhuset

Innkalling til årsmøte i Haslum Fotball torsdag 13.02. kl.18.00 i Haslums klubbhus. Møtet er åpent for alle medlemmer av Haslum IL. Saker til eventuelt må meldes inn innen 6.februar.

2020-01-04
Sveinerik

Dagsorden:

- Konstituering

- Godkjenning av innkalling og dagsorden

- Valg av møteleder og referent

- Regnskap og beretninger

- Budsjett

- Valg

- Ev. innkomne saker

Styret i Haslum Fotball

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket