Årsmøte i Haslum Fotball 13.02.19 kl.18.00 i adm.bygget

Innkalling til årsmøte i Haslum Fotball onsdag 13.02. kl.18.00 i adm.bygget (3.etasje over Idrettsbarnehagen). Møtet er åpent for alle medlemmer av Haslum IL.

2019-01-21
Sveinerik

Dagsorden:

- Konstituering

- Godkjenning av innkalling og dagsorden

- Valg av møteleder og referent

- Regnskap og beretninger

- Budsjett

- Valg

- Ev. innkomne saker

Styret i Haslum Fotball

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket