Banedagbøker

Baneinndeling Haslum Kunstgress (11-er, 9-er, 7-er og 5-er)

Baneoversikten er slått opp på veggen ved Klubbhuset. Da antall aktuelle baner varierer fra dag til dag, er det viktig at lagene selv tar ansvar for å merke opp sin bane i god tid før kampstart (med markører som man får i kiosken). Kamper som går senere på kvelden, kan enten benytte de oppmerkede banen, eller de må endre banestørrelsen.(f.eks. fra 5-er til 7-er).

Når banene plasseres riktig, vil det alltid være plass til de oppsatte kampene, men spesielt på banen der det spilles barnefotballkamper, kan det ofte gå 4-5 kamper samtidig. Det skaper god fotballsteming, men forutsetter dispilin fra lagete mht. å få plassert banene riktig.

Med årets opplegg, og dispilin og fleksibilitet fra lagene, vil alle Haslums hjemmekamper kunne spilles på kunstgress !

 

Banedagbok Kunstgress 1&2, Gjønneshallen og Bekkestuabanen

Banedagbok

Banedagbøkene er vist grafisk uke for uke for begge Kunstgressbanene, Gjønneshallen og Bekkestuabanen.  

På grunn av kampprogrammet vil treningstidene variere noe uke for uke for noen grupper.  Følg derfor nøye med!  Mister man utetid, er det forsøkt kompensert med tid i Gjønneshallen samme dag.

Alle kamper som skal flyttes/spilles andre steder/tider enn det som nå står i Klubbdommeroversikten (= Baneoversikt 5'er og 7'er) MÅ meldes Ragnar (r.d.wik@online.no). Dersom det er satt opp Klubbdommer må denne også varsles på mobil (sjekk oversikten): Barnefotballskamper og klubbdommeroppsett

 

Ønske om tid på Kunstgressbanene eller omberamminger?

Følgende retningslinjer gjelder for Treningstider utenfor sesong, Omberamminger, Ekstra treningstid/ønske om reservasjon til interncup osv.;

Ledig tid kan bookes til ekstratreninger av alle. For at flere skal kunne gjøre dette bookes tid kun for 4 ganger før det må forespørres på nytt (ca en uke før siste tid).  

All booking skjer via dalig leder, Svein Erik Hope, svein.erik@haslumfotball.no.

Fredager er i utgangspunktet holdt ledig for omberamming av kamper. Omberamminger i Ungdomsfotballen koster klubben 500,- per gang.  Forsøk derfor å begrense antall omberamminger. Kontakt alltid Svein Erik Hope før omberammingsprosessen startes - så reserveres den aktuelle tiden til avtale er gjort med motstander/dommer/osv.

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket