Barnefotballen

Her presenteres nyheter som er relatert til barnefotballen i Haslum.  Det er i barnefotballen vi har flest medlemmer og det er der grunnlaget for all sportslig utvikling legges.  Bruk nyheter på hjemmesidene til å vise alle at aktviteten i barnefotballen i Haslum er både høy og bred!  Her er det plass til alle!

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket