ragnar 2014-03-13 20:18:50

Dommerside

Dette er dommersiden.  Her vil vi legge informasjon om Dommere i Haslum IL og kontaktdata samt ting som har med regler og annet å gjøre!

Rutine for betaling av dommere i Ungdomsfotballen finner du her.

Oversikten under viser aktive 11'er (9'er) dommere i Haslum.  Noen dommere vil kun dømme lokale kamper på Haslum-anlegget. Da står det angitt i "nivå"-kolonnen.  Når du ringer etter en av dommerne - husk å få han/henne til å sette seg opp på kampen i FIKS også.  Så slipper dere to dommerregninger (kommer en annen dommer som fører seg opp i FIKS - har han rett på kampen!).

Navn dommer Nivå Telefon e-post
Knut Westly kretsadmin/all 11'er 95178548 kwestly@broadpark.no 
Odd Erik Simonsen all 11'er 48482280 monseraatpsy@gmail.com
Magnus Tranholt all 11'er  41320605 tranholt41@gmail.com 
 Philip Loland Løberg Haslum-kamper 46425622  ph.loland@gmail.com 
Even Dieset  Haslum-kamper  99255667  evendieset@gmail.com 
Martin Hegge  Haslum-kamper 90363140   marty.hegge@gmail.com 
       

 I 2017 har Oslo Fotballkrets etablert en web-side hvor man kan se hvilke dommere som ikke har opdrag en gitt dag.  Så kan man ringe og spørre - sorterer man på klubb er det jo mulig å finne noen i nærheten.

se siden her:  Søke dommer i Oslo fotballkrets?

Klubbdommersystem i Haslum

Vi har Klubbdommere i Haslum.  En Klubbdommmer er spiller i klubben og har gått Klubbdommerkurs.  Klubbdommere kan dømme 3'er, 5'er og 7'er-fotball i egen klubb.  Klubbdommerne får betalt av klubben for de kampene de dømmer.  Lagleder skal kvittere på Kamprapport som Klubbdommer har med til kampen.

Klubbdommerne er en viktig ressurs og vi forsøker å få Klubbdommerne til å bli 11'er-dommere senere.  Da er det viktig at de får en god opplevelse på banen.  Som lagleder, forelder eller trener er det viktig at du oppmuntrer dommeren - og aksepterer om det blir noen feil,  De er også under utvikling - og trenger tid til å bli gode dommere!

Vi trenger en jevn tilgang på 11'er-dommere - Klubbdømming er første steg på veien.

Her finner dere en oversikt over hvordan Klubbdømmingen fungerer i Haslum IL ;  Introduksjon til Klubbdommere 2017

Nye regler i Barne- og Ungdomsfotballen

NFF har vedtatt nye regler for Barne- og Ungdomsfotballen.  I Oslo Fotballkrets er regler om ekstra spiller og pressfrie soner i Barnefotballen innført fra sesongstart 2014.  Det er heller ikke tillatt med tilbakespill til keeper.  Som med feil innkast skal dommer først rettlede - og kun ved gjentatte feil skal det reageres med frispark (fra midtlinjen). 

I 2015 er det innført 9'er-fotball.  I vår krets spilles 9'er på tvers av en 11'er-bane med 7'er-mål.  Ellers er reglene som for 11'er.

NFF har laget et bra hefte med oversikt over spillereglene i de ulike formene for Barnefotball.  Der finner dere også en tabell som sammenligner med 9'er og 11'er.  Dette fine heftet finner du her:  Regler Barnefotball fra 2015

Oversiktsmatrise  spilleformer 20mars2015