Trenerkurs høsten 2014

Oslo Fotballkrets arrangerer trenerkurs høsten 2014.  Haslums trenere inviteres til å delta. Kursene går mandag og torsdag fra 6. oktober. 4 Delkurs leder fram til UEFA C-lisens. Kursene kan spres over flere år. Hvert delkurs er 4 eller 5 kurskvelder.

2014-08-26
ragnarhaslum

Alle starter på Delkurs 1, tar så Delkurs 2 osv.  Hvert delkurs har 4 (5) kvelder.   For å «bestå» MÅ man være på 3 av 4 (4 av 5).  Det er lagt opp slik at alle kursene kan tas i sammenheng (påfølgende uker) i løpet av høsten (kursdag mandag/torsdag). 

Påmeldingen skal dere gjøre TIL KLUBBEN (r.d.wik@online.no ) som melder på felles (navn, e-postadresse, mobilnr og lag du trener).  Haslum Fotball betaler kursavgiften (1.000 per deltager/kurs) – men OBS, dersom dere ser dere ikke kan stille på kurset – HUSK Å MELD DERE AV til kretsen (ellers må klubben betale regningen likevel). For Haslums trenere er det vel Røa som er nærmeste treningssted. 

Klubbens målsetning er at alle trenere i Haslum IL skal ha Delkurs 1 – uansett alder på spillerne. Så bygger man på slik at før spillerne går over i Ungdomsfotballen, så har man fullt C-kurs (4 delkurs).

MELD DERE PÅ!  

GI SPILLERNE EN OPPGRADERT TRENER TIL JUL!

Delkurs 1 (4 kvelder) starter 6. oktober og har påmeldingsfrist til r.d.wik@online.no:  mandag 22 september - http://www.fotball.no/Kretser/oslo/Kvalitetsklubb/Trenerkurs/C-lisens-del-1-Barnefotballkurset/C-lisens-Delkurs-1-hosten-2014/

Delkurs 2 (5 kvelder) starter 20 oktober og har påmeldingsfrist til  r.d.wik@online.no :  mandag 6. oktober  - http://www.fotball.no/Kretser/oslo/Kvalitetsklubb/Trenerkurs/C-lisens-del-1-Barnefotballkurset/C-lisens-delkurs-2-Barnefotballen---Flest-mulig-hosten-2014/

Delkurs 3 (4 kvelder) starter 6. november  og har påmeldingsfrist til  r.d.wik@online.no : fredag 31 oktober - http://www.fotball.no/Kretser/oslo/Kvalitetsklubb/Trenerkurs/C-lisens-del-1-Barnefotballkurset/C-lisens-del-3-Mot-ungdom/

Delkurs 4 (5 kvelder) starter 20. november og har påmeldingsfrist til r.d.wik@online.no : fredag 24 oktober - http://www.fotball.no/Kretser/oslo/Kvalitetsklubb/Trenerkurs/C-lisens-del-1-Barnefotballkurset/C-lisens-del-4-Ungdom-hosten-2014/

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket