Trenerkurs våren 2015 i Asker/Bærum

Det er fortsatt mulig å melde seg på Trenerkurs i vår!  Gi spillerne en ny trener til sesongstart!  Både Jardar og ØHIL holder kurs i april!

2015-04-07
ragnarhaslum

Trener C-kursene er basis for all treningsarbeide i fotballklubbene over hele landet.  Det er 4 delkurs og man kan ta dem hver for seg - og det naturlige er å ta dem i rekkefølgen 1-4.

Delkurs 1 avholdes lørdag 25. april og søndag 26. april på Jardar (like ved Bjørnegård skole) og ØHIL (anlegg på Hosle).  Regn med 3-4 timer per dag (har ikke detaljert kursplan) - dette får dere ved påmelding.

Alle trenere i Haslum IL skal ta dette delkurset snarest mulig - og det dekkes 100% av klubben - gitt at det fullføres!  Så - vær sikker på at du kan sette av noen timer til litt selvutvikling disse to dagene før du melder deg på.

Kursene kommer på nytt til høsten, men da fordelt over to kvelder per uke i to uker. Mange finner det lettere å sette av noen timer over en helg nå på våren!  

Påmelding gjøres direkte til Oslo Fotballkrets:  irene.lunde@fotball.no med kopi til Ragnar r.d.wik@online.no 

TA KURS!  DET ØKER GLEDEN VED Å VÆRE TRENER - OG SPILLER!

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket