Trenerkurs høsten 2015

Da er det klar for høstens Trener C-kurs!   Disse kursene er kjempebra og er basis i all virksomheten vår.  Det er her vi bygger og sikrer kvalitet hos trenerne - som de kan overføre til spillerne!  Meld dere på - og GI SPILLERNE EN BEDRE TRENER TIL JUL!!

2015-09-23
ragnarhaslum

Haslum Fotball har som måsetning at alle som driver med fotballtrening skal ta C-kurs.  Allerede første året bør man ta Delkurs 1 (4 kvelder), og så kan man ta et kurs hvert år etter det – så er man C-trener nå spillerne er på 7’er… - men ta gjerne to kurs i året!

Det er disse kursene som er fundamentet i kvalitetssikring av treninger.  Trenerkoordinatorer og klubbtrenere kan ikke erstatte disse kursene.  Vår mening er at de som velger å gjøre denne flotte trenerinnsatsen med spillerne våre, også bør ha motivasjonen til å sette av disse 4/5 kveldene per år for kompetanseheving! 

Det viser seg ofte at man på kursene knytter bånd til trenere i andre klubber som man treffer igjen mange år etterpå – så det er et sosialt aspekt her også!

Hvert delkurs består av 4 eller 5 kvelder (18:00-20:30/21:00) – og hver kveld har en inne-del (teori) og så en utedel med praksis.  Kursene er blitt kjempebra – og jeg har bare fått positive tilbakemeldinger fra Haslum-trenere som har tatt kursene!

Derfor – les om høstens kurs (og påmelding) her:  TRENER C-KURS HØSTEN 2015

Klubben betaler for kurset – men husk at du må være på 3 av 4 kvelder for at det skal telle, så sikre at du kan før du melder deg på.  Er du påmeldt, men ser at det ikke funker likevel – husk å meld deg av (også med kopi til meg)!  Da slipper vi å betale 1000,-!!

Når du melder deg på – send kopi av mailen til Ragnar (utdanningsansvarlig) på r.d.wik@online.no

 

Gi spillerne en bedre trener til jul ;>)  

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket