rannveigfotball 2015-06-19 12:48:14

Klubbhåndbok

 

   

Haslum Fotball har to hoveddokumenter som beskriver hvordan klubben drives.

Det er Klubbhåndboka og Sportsplanen.

Klubbhåndboka dreier seg om overordnede politiske retningslinjer, hvordan vi skal oppføre oss (spillere, foreldre, dommere, trenere og ledere) og administrative oppgaver.

Sportsplanen er laget som et verktøy for at trenere og ledere i klubben skal tenke likt og ha kontinuitet i treningsarbeidet og kampgjennomføring.

Sportsplanen skal gi alle i klubben en felles forståelse for hvordan det sportslige arbeidet i klubben skal foregå.

For treneren skal sportsplanen være et styringsverktøy både i planleggingen av treningsaktivitet, kampgjennomføring og den pedagogiske inngangen inn mot spillergruppa.

For klubblederen skal sportsplanen være et styringsverktøy i planleggingen av sportslige tiltak, treneransettelser og kommunikasjonen med klubben for øvrig og vil kunne oppdateres fortløpende dersom det skulle være nødvendig/naturlig.

Denne klubbhåndboka er primært utarbeidet av Haslums Fotballs styre og administrasjon.  Klubbhåndboka vil etter innspill og diskusjoner revideres fortløpende (gjerne hver sesong).

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket