10. Årshjul

Tiltak/aktivitet

Påbegynnes

Avsluttes

Frist (dato)

Ansvar

Beskrivelse

Få inn spillerlister og ajourføre

januar

januar

 

ÅK

Er grunnlag for fakturering av treningsavgift, og viktig for forsikringer og overganger.

Planlegg årsmøte (innkalling 4 uker)

januar

januar

 

Styret

 

Frist for tilbakemelding på anlegg til krets

januar

januar

 

?

 

Tine fotballskole sportslig plan

januar

juni

 

Akademiet

 

Telenor Xtra 1. kvartal

januar

mars

 

Akademiet

 

Ha oppdatert liste over spilleres og foreldres adresser, e-mail og mobilnummer.

jan,sep,apr

jan,apr,sep

 

ÅK

Bør gjøres tre ganger i året. Januar, april og september

Kartlegge behov for utstyrsanskaffelser og iverksette innkjøp

januar

februar

 

ÅK

Bør beskrive krav til hva lagene skal ha av utstyr. Åk melder til BFU-leder, som sender inn samlet bestilling.

Gjennomgang av lag i klubben - hvor mange skal meldes på, i hvilke klasse og kontaktperson

januar

januar

 

Admin, DL

 

Påmelding til serien innen fristene satt av kretsen

januar

januar

 

?

 

Avholde årsmøte i fotballgruppa

februar

februar

 

Styret

 

Utsendelse av medlemskontingent og oppføling av innbetaling

februar

april

 

?

 

Tine fotballskole markedsføring

februar

august

 

Akademiet/DL

 

Søknadsfrist for cuper i perioden 1.5-31.10

februar

februar

 

BFU/GU/JU

 

Utdeling av utstyr til lagene

mars

april

 

ÅK

Viktig at dette gjøres slik at spillerne har utstyret i god tid til seriestart.

Første Bendit møte

mars

august

 

BFU

Vi konstituerer oss, gå igjennom Bendit "dreiebok" fra forrige år, fordeler ansvarsområder, lager møteplan.

Avholde lagledermøte vår

mars

april

 

BFU/ledelsen

Kompetanseheving for lagledere i barnefotballen

Søke Tine fotballskole

mars

mars

 

Akademiet/DL

 

Tine fotballskole kiosk planlegging

mars

mai

 

Akademiet/kiosk

 

Avholde laglederkurs vår

mars

april

 

?

 

Avholde lagledermøte vår

mars

april

 

ÅK

Er plan, alle verv og utstyr på plass?

Rydde roller i FIKS

mars

april

 

FIKS-ansvarlig

Må gjøres etter avholdt lagleder møter

Rydde spilleroversikt i FIKS

mars

april

 

FIKS-ansvarlig

 

Utdeling av utstyr til lagene

mars

april

 

ÅK

Viktig å få dette ut før første seriekamp

Sjekke politiattester

mars

april

 

DL

Må være på plass før sesongstart

Fordeling av sommertreningstider

april

april

 

?

 

Tine fotballskole påmelding starter

april

juni

 

Akademiet/DL

 

Telenor Xtra 2. kvartal

april

juni

 

Akademiet

 

Trenerforum

april

april

 

TK/sportslig leder

 

Søke om LAM

mai

mai

 

?

 

Ønsker for sjablonger i GH, Gymsaler

mai

mai

 

DL/Styret

spille inn ønsker til IL

Tine fotballskole bestille mat

mai

mai

 

Akademiet

 

Tine fotballskole bestille utstyr

mai

mai

 

Akademiet

 

Jentedag

mai

mai

 

Akademiet

Påmelding, utstyr etc.

Guttedag

mai

mai

 

Akademiet

Påmelding, utstyr etc.

Gjennomføre Tine fotballskole

juni

juni

 

Akademiet

 

Aktivitetsdag?

?

?

 

?/Akademiet

 

Myggfotball

august

april

 

Akademiet

 

Bendit Cup

august

august

 

BFU

BFU arrangerer Bendit Cup.

Sjekk politiattester

august

august

 

DL

 

Oppstartsmøte med nye lag

august

september

 

Sportslig leder/TK

 

Trenerforum

august

september

 

TK/sportslig leder

Viktig å få med de nye årgangene!

Telenor Xtra 3. kvartal

august

oktober

 

Akademiet

 

Klargjør eventuelle spilleroverganger

august

september

 

FIKS-ansvarlig

 

Fordele treningstider vinter

september

september

 

?

 

Evaluering Bendit Cup

september

september

 

BFU/ressurspers.

Vi evaluerer årets Bendit Cup. Oppdaterer dreieboken.

Barnefotballkurs

oktober

 

 

ÅK

Kompetanseheving for trenere i barnefotballen

Samle inn utstyr

september

oktober

 

ÅK

Samle inn, telle opp og dele ut igjen til de som trenger det i vinter

Innmelding av spillere til vintertrening

september

oktober

 

ÅK

Dette for å ha et grunnlag til fordeling av treningstider.

Fordeling av vintertreningstider

september

oktober

 

BFU

Vi fordeler selv skolebaner (gymsaler) og Gjønneshallen. BFU-leder melder inn tidene i GH til Kay Prytz, og skolebanene til Geir Steinseth.

Søke cuper i perioden 1.11-30.4

september

oktober

 

DL

 

Høstcup J12-15

oktober

oktober

 

JU

 

Gjennomgang av trenere, kabal for neste sesong

oktober

november

 

TK/sportslig leder

 

Utarbeide årsrapport for de enkelte lag

oktober

desember

 

ÅK og BFU-leder

Vi utarbeider felles en rapprot for året som gikk. Dette gjøres for BFU som helhet, men det er viktig at hver årsklasse også gjør dette. Bør også inneholde forbedringstiltak.

Trenerforum

november

november

 

TK/sportslig leder

Få en oppsummering av sesongen

Telenor Xtra 4. kvartal

november

januar

 

Akademiet

 

Gjennomføre 3v3 Cup

november

november

 

DL

 

Ajourføre medlemsregister (sluttet/nye)

november

november

 

?

 

Igangsetting av valgkomite

november

desember

 

Styret

 

Søke om Bendit Cup neste år

november

november

 

BFU-leder

 

Tilbake til klubbhåndboka

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket