2. Klubbens visjoner og mål

2.1 Visjon

Haslum Fotball er en breddeklubb med et eget akademi. Vi har en visjon om å kunne skape:

"Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle"

For å kunne leve opp til denne visjonen har vi satt oss et overordnet mål om at:

Haslum Fotball skal tilby idrett og aktivitet, innenfor trygge sosiale rammer til alle i nærmiljøet.

Haslum Fotball skal jobbe for å innarbeide klubbens verdier og holdninger hos alle spillere og foreldre.

Med dette mener vi at alle, uavhengig om de har individuelle mål om å bli toppspiller eller kun ønsker å holde seg i aktivitet, skal kunne få et tilbud i klubben.  Haslum Fotball skal være en god og trygg læringsarena, hvor mestring og utvikling (både sportslig og sosialt) skal stå sentralt i all aktivitet. Vi skal være en inkluderende og åpen klubb hvor både sportslig kvalitet, lek og det sosiale aspektet skal være i fokus.

2.2 Målsetninger

Våre overordnede sportslige målsetninger er:

 • «Flest mulig, lengst mulig, best mulig.» Haslum Fotball har en overordnet målsetning om å beholde flest mulig lengst mulig, og samtidig gi de som ønsker det mulighet til å bli best mulig.
 • Haslum Fotball skal tilby et differensiert trenings- og aktivitetstilbud som tilfredsstiller spillere med ulike ambisjoner, interesser og ferdigheter.
 • Haslum Fotball skal utarbeide konkrete planer, for utvikling av god idrett og aktivitet i klubben (barn, ungdom og voksne)

På bakgrunn av de store forskjellene innenfor barne-, ungdoms- og seniorfotball har vi nedfelt egne målsetninger for hver gruppe. Som en stor breddefotballklubb skal NFFs breddeformel stå sentralt i all aktivitet i Haslum Fotball:

Trygghet + utfordring + mestring = trivsel og utvikling

Målsetninger Barnefotballen

 • Haslum Fotball skal tilrettelegge for trivelige og godt organiserte treningsgrupper/lag fra høsten i 1.klasse
 • Haslum Fotball vil støtte foreldrene med kompetanseoverføring og informasjon i etableringen av årsklasser og lag.
 • Haslum Fotball skal spesielt jobbe for å skape trivsel og utvikling av jentefotballen i klubben
 • Haslum Fotball skal arbeide med å skape et godt sosialt miljø, både innad i årgangene og på tvers av årgangene
 • Haslum Fotball skal legge til rette for at spillere kan utvikle seg fra å spille barnefotball til ungdomsfotball til å bli seniorspillere i klubben (livslangt forhold til klubben).

 

Målsetninger Ungdomsfotballen

 • Haslum Fotball skal arbeide med å skape et godt sosialt miljø, både innad i årgangene og på tvers av årgangene
 • Haslum Fotball skal kunne tilby gode utviklingsmuligheter for spillere på alle nivåer (både satsnings- og breddespillere)
 • Haslum Fotball skal jobbe mot å ha et lag i 1. divisjon junior, både for jenter og gutter
 • Haslum Fotball skal ha som mål å ha minst 2 lag i juniorklassen på guttesiden, hvorav ett av lagene skal være et satsningslag
 • Haslum Fotball har som målsetning å ha minimum 2 veldrevne guttelag og 1 jentelag i kretsserien innenfor hver årgang i ungdomsfotballen (14-16 år). I 13 årsklassen er målsetningen minimum 3 veldrevne guttelag og 2 jentelag
 • Haslum Fotball skal spesielt jobbe for å skape trivsel og utvikling av jentefotballen i klubben
 • Haslum Fotball skal legge til rette for at spillere kan utvikle seg fra å spille juniorfotball til å bli seniorspillere i klubben.

 

Målsetninger Seniorfotballen

 

 • Haslum Fotball skal ha et A-lag i seriesystemet for herrer. A-laget skal være en trenings- og kamparena for spillere i klubben, inklusive juniorspillere fra egen stall.
 • A-laget skal være et forbilde for yngre spillere i klubben
 • Haslum Fotball skal jobbe mot å ha et A-lag i seriesystemet for damer. 

 

Målsetninger Veteranfotballen

 • Haslum Fotball skal ha veteranlag i klassene M40 og M48 med mange lokalt forankrete spillere, gjerne foreldre til barn i Haslum Fotball, da dette er viktig for klubbmiljøet
 • Hvis spillergrunnlaget er til stede, så skal HF også søke å ha et M33-lag.

 

Organisatoriske målsetninger

Haslum Fotball skal være en klubbstyrt «dugnadsklubb» som er helt avhengig av foreldre og andre frivillige.

Haslum Fotball skal være en ryddig og oversiktlig klubb hvor både ansatte og frivillige skal bli sett.

Vi har på bakgrunn av dette satt oss noen organisatoriske målsetninger:

 • Haslum Fotball skal ha tydelige roller og ansvarsområder som gjør det forutsigbart å være frivillig.
 • Haslum Fotball skal styrke kommunikasjonen innad i klubben, både internt i årgangene, på tvers av årgangene og fra ledelsen ut i klubben. 

 

Tilbake til Klubbhåndboka

 

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket