4. Klubbens verdigrunnlag

4.1 Verdisett

Haslum Fotballen skal preges av respekt og likeverd og skape trivsel og glede for alle som deltar. Verdiene våre påvirker holdningene våre, og holdningene uttrykkes gjennom atferd.

 • Respekt
  • I Haslum Fotball viser vi respekt for alle!
  • Vi har nulltoleranse for mobbing og rasisme! 
  • Vi behandler alle som våre venner, og alt utstyr som vårt eget!
 • Fellesskap
  • Samhold og lojalitet skaper et trygt og inkluderende miljø for alle.
 • Gode holdninger
  • Vi er positive og engasjerte i alle aktiviteter og på alle arenaer! 
  • Positiv dugnadsånd er en forutsetning for å lykkes!

 

4.2 Fair Play

Fair play er mer enn gule og røde kort. Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen. Haslum Fotball følger opp Norges Fotballforbunds arbeid med Fair Play!

Fair Play gjelder for alle i Haslummiljøet: Spillere – trenere - støtteapparat – foreldre

Spillere:

Fair Play betyr at du som spiller må:

-       Ta godt vare på dine medspillere og inkludere nye lagkamerater

-       Unngå stygt spill og filming

-       Skape trygghet og god lagånd på banen

Fair Play – ånden skal vokse frem ved:

-       Å trene og spille kamper med godt humør

-       Å behandle motstanderne med respekt

-       Å hjelpe skadet spiller uansett lag

-       Å takke motstanderen etter kampen

-       Å ikke kjefte på andre spillere eller dommeren

Trenere/øvrig støtteapparat:

Det er ditt ansvar som trener eller leder at spillerne forstår:

-       Betydningen av dommerens situasjon og funksjon

-       At dommeren må ta hurtige valg – og dermed umulig kan være feilfrie

-       Betydningen av å ikke overreagere på dommeravgjørelser

-       At det er dommerens avgjørelse som teller, og at man dermed ikke må pådra seg straff for kjeftbruk mot dommer

-       Betydningen av å følge regelverket – det tjener alle parter, og dermed også spillet

Det er helt avgjørende at trenere og ledere går foran med et godt eksempel for spillerne. Det er like viktig hvordan du opptrer som hva du sier.

Foreldre, foresatte og andre supportere:

Dere er en viktig ressurs for barne- og ungdomsfotballen. Det er derfor avgjørende at dere også tenker igjennom deres rolle i kamper og treninger

Foreldrevettreglene:

-       Din interesse og oppfølging betyr mye for barn og unge

-       Likeverd, aksept og oppfølging betyr mye for barn og unge

-       Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt

-       Respekter trenerens bruk av spillere – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser

-       Resultatet må ikke bli for viktig – den enkelte spillers mestring har også stor betydning

-       Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til skulle være uenig

-       Gi oppmuntring til alle spillerne – ikke bare dine kjente

-       Stimuler til deltagelse – uten noen form for press

-       Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom bl.a. foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn

 

Tilbake til Klubbhåndboka

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket