6. Klubbdrift og rutiner

Generelle rutiner og konkrete retningslinjer/regler som er nødvendig å kjenne til ifm. det å drive et lag finnes på hjemmesiden vår under Laglederinfo og Rutiner:

6.1 Kontingenter og medlemskap

For å være medlem i Haslum Fotball må man melde seg inn på www.haslumfotball.no. Hver enkelt lager en profil på hjemmesiden (heretter kalt Weborg). For innmelding se rutinen:

http://www.haslumil.no/Haslum-IL/Horisontal-meny/Hvordan-bli-medlem.html

  1. Medlemsavgiften til Haslum IL i januar sørger for at ditt barn eller du som medlem er forsikret hvis det skulle skje noe. Medlemskapet gjør at du kan drive med alle idretter i de forskjellige gruppene i Haslum IL. Når man er registrert som medlem, vil det for aktive medlemmer innenfor fotballen normalt komme èn eller to treningskontingenter ila året Treningskontingent sommersesong (mai-oktober) i Haslum Fotball gir deg rett til å trene fotball om sommeren. Denne avgiften dekker baneleie, generelt utstyr, drift av klubben og eventuelle trenere.
  2. Treningskontigent vintersesong (oktober-april) i Haslum Fotball gir deg rett til å trene fotball om vinteren. Denne avgiften dekker baneleie, generelt utstyr, drift av klubben og eventuelle trenere.

6.2 Regler/rutiner for å dra på tur (cuper, treningsleir) med et Haslumlag:

I barnefotballen er alle aktivitetene primært i/ rundt Oslo-området, så her er ikke dette et tema.

I ungdomsfotballen er imidlertid ofte høydepunktet for spillerne å kunne dra bort på cup eller treningsleir.    Klubben oppfordrer derfor alle ungdomslag (13-19 år) til å arrangere minst én tur i løpet av et år der de reiser bort og overnatter. Dette krever både gode forberedelser og disiplin i gjennomføringen.

Klubben har laget følgende retningslinjer for turer for Haslums lag (i inn- og utland):

1.Når Haslumlag drar på tur, representerer man klubben. Det er viktig at man da opptrer som gode ambassadører for klubben..

2. Enhver tur som innebærer overnatting,skal forhåndsgodkjennes av daglig leder eller den han bemyndiger ("Sportslig Ledelse").

3. På tur skal det være en hovedansvarlig voksen, godkjent av klubben, samt et antall voksne tilpasset gruppen. Dette avklares med klubben. Hvis det ikke stiller nok voksne, så kan ikke turen avvikles.

4.. Det sportslige innhold på turen skal ledes av lagets trener, eller i hans/hennes fravær av en person godkjent av klubben. Normalt bør denne personen ikke ha andre arbeidsoppgaver.

5. Premissene for deltakelse i de sportslige aktivitetene på turen skal være klargjort for spillere og foreldre før avreise. Med unntak av helt spesielle tilfelle (elite-turneringer som NM  o.l., hvor resultatet har en betydning) så forutsettes det at alle friske og uskadede spillere som deltar på turen, får delta i betydelig utstrekning i det sportslige.

6. På turer med Haslumlag skal det ikke nytes rusmidler i noen form, verken av spillere eller ledere. Foreldre som følger laget uten å ha funksjoner, må finne steder borte fra laget hvis man f.eks. ønsker et måltid med vin.

7. Det skal alltid være minst èn voksen sammen med laget. Denne skal også ha ansvar for sikkerhet og for ting som kan skje i løpet av natten (f.eks. sykdom)

8. Tillatelse for spillere til å bevege seg uten voksne skal vurderes nøye i forhold til sikkerhet. Ingen spillere skal gis tillatelse til å ferdes alene (en og en) utenfor forlegning.

9. Ved regelbrudd kan hovedleder eller trener gi kortvarige sanksjoner på stedet. I alvorlige tilfeller skal daglig leder kontaktes. Hjemsendelse eller langvarig utelukkelse fra aktiviteter skal bare skje etter konkret godkjennelse fra denne. I så fall skal det også skrives rapport til klubben.

10. Alle reiser skal ha en plan for reisen, og det skal sendes ut nødvendig informasjon i god tid. (bl.a. overnattingssted, kontaktinfo, lommepenger, klær)

11. Ved planlegging av reiser er det viktig at prisen ikke blir høyere enn at alle spillere skal ha mulighet til å delta. Det er å foretrekke at det arrangeres dugnader etc. slik at spillerne selv kan tjene til turen.

12. De som deltar som ledere på Haslums turer, skal være der i like stor grad for alle spillerne, og kan ikke ta seg særlig av egne barn.

13. Trener(e) og leder(e) med "heltidsfunksjoner" på turen skal ha alle reise- og oppholdsutgifter dekket av fellesskapet (fordeles på alle spillere). Hvis flere deler på funksjoner så tilpasses dette (halv dekning, delvis dekning). Med dette forstås billetter, rom og mat inkludert i oppholdet.

14. Husk lagsutstyr, inkludert drakter, baller og medisinsk utstyr

 

6.3 Utstyr (lag/spiller)

Organisering/ansvar

Haslum Fotball har et eget materialutvalg som sammen med daglig leder og sportslig leder håndterer utstyret og utstyrsrutinene i klubben. De enkelte lagene må selv ta ansvar for det utstyret de blir tildelt samt sørge for at laget forholder seg til klubbens utstyrsrutiner. Materialutvalget tar bl.a. beslutninger om drakter, kleskolleksjon, baller og annet utstyr, samt prioriteringer og etablering/oppfølging av rutinene. Utstyr er en betydelig utgiftspost for klubben, så det er viktig at alle (spillere, trenere og øvrig støtteapparat) har et særlig ansvar for å ta vare på klubbens/lagets utstyr.

For mer info om utstyr: Se www.haslumfotball.

 

6.4 Rutiner for seriepåmelding/cup-påmeldinger

Seriespill:

På nyåret hvert år er det påmelding av lag til seriespill for alle årganger (de eldste lagene har tidligst påmeldingsfrist). Daglig leder i samråd med ÅK-ene har ansvar for påmelding av lag. Viktig at det gjøres en grundig gjennomgang av antall aktive spillere pr. årgang, slik at det meldes på riktig antall lag (ugunstig dersom man har for få lag ift. antall spillere samtidig som det  både er uheldig og dyrt å måtte trekke lag fra serien). Klubben betaler for påmelding av lag til seriespill.

Cuper/turneringer:

Haslum Fotball dekker for hvert enkelt  lag, som er påmeldt i serien,  oppad  til kr. 3000,- totalt i året for påmelding til  turneringer. Årskoordinator tar ansvar for å melde på lagene til  de cupene man ønsker å delta på. ÅK-ene må selv legge ut for påmeldingsavgiften til hver enkelt cup for deretter å få den refundert av klubben iht. gjeldende rutiner.

  1. Årskoordinator sender kravet sitt til adm@haslumfotball.no
    1. Mailen må inneholde

                                               i.     Kvittering fra cupen på bekreftet betaling

                                                      (egen bankutskrift er IKKE tilstrekkelig)

                                             ii.     Hvilke årskull og lag det gjelder

                                            iii.     Kontonummer årskoordinator vil ha pengene tilbakebetalt til

 

 6.5 Klubbens baner/anlegg

Klubben har sine hovedbaner (2 stk. 11-er) i Haslum Idrettspark. Disse 2 kunstgressbanene blir brukt til trening og kamper både for barne- /ungdoms- og voksenfotball hvor det spilles alt fra 3-er, 5-er, 7-er, 9-er og 11-fotball.

Foran hver utesesong, når serieoppsettet er klart, lages det en grundig treningsplan for alle lagene i klubben.

Målsetningen er at alle lagene i Haslum Fotball skal spille alle sine hjemmekamper i Haslum Idrettspark samt kunne ha sine treninger på kunstgress.

 

I tillegg til Haslum Idrettspark disponerer klubben også flere andre baner i området:

  • Gjønneshallen. Kunstgress inne, som benyttes til treninger, spesielt om vinteren. Disponeres  også om sommeren. Kan benyttes som en 7`er bane i seriespill.
  • Bekkestuabanen (7-er kunstgress). Treningstidene her fordeles mellom Haslum, ØHIL og Stabæk.
  • Løkeberg skole grus. Kommunal skolebane som benyttes av de enkelte skolelagene i de yngre årsklassene til treninger. Brukes ikke til seriespill.
  • Haslum skole grus. Kommunal skolebane som benyttes av de enkelte skolelagene i de yngre årsklassene til trening. Brukes ikke til seriespill.

Fordeling av treningstider:

Daglig leder og sportslig leder er, i samråd med BFU, GU og JU, (og de enkelte ÅK-ene), ansvarlig for tildeling av treningstider. Fordelingen er todelt, èn for vinter og èn for sommer. Når seriekampene er fastsatt, vil resten av tiden bli prioritert til treninger.

 

6.6 Forsikring

For å være forsikret ifm. trening og kamp må man ha  betalt medlemskap i Haslum IL. Fra 13 år og oppover må spilleren også være registrert  i FIKS ( fotballens informasjons- og kommunikasjonssystem.) Dette skjer enten ved at klubben registrerer alle sine spillere inn i FIKS eller automatisk når man melder overgang fra en annen klubb til Haslum Fotball.

Hvem er forsikret og hvor/når gjelder forsikringen? 

Klikk her for mer informasjon

 

Skadetelefonen

Alle barn og unge i fotballen har fri tilgang til å få behandling gjennom idrettens helsesenter, så lenge man har betalt medlemskap. Dette er et tilbud som kommer i tillegg til den forsikringen spillerne har gjennom å betale medlemskap til Idrettslaget.

Kontakt og mer informasjon finner du på

 

6.7 Bruk av klubbhus og anlegg

Klubbhus

Haslum IL disponerer klubbhuset som befinner seg ved Haslum kunstgress. Haslum idrettslags klubbhus skal først og fremst bidra til å skape et godt idrettslig og kameratslig miljø innen klubben.

Gruppene kan bruke klubbhuset mandag – torsdag 1700-2200.

Helger og noen ettermiddager blir klubbhuset leid ut til private.

For bruk/leie av klubbhusKontakt

Garderober

Haslum Fotball er ansvarlig for bruken av garderobene i perioden april til oktober. Alle lag som har trening eller kamp og bruker garderobene, er ansvarlige for at det ser bra ut etter seg når de drar. Det er lagleder/hovedtrener sitt ansvar å sørge for at spillerne rydder opp etter seg i garderobene.

Administrasjonsbygget

Haslum Fotball har sine kontorer i 3. etasje i administrasjonsbygget (over barnehagen). Idrettslaget disponerer to møterom i lokalene som alle lag kan bruke gratis til foreldremøter etc. 

Tilbake til Klubbhåndboka

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket