7. Økonomi

 

Klubbens viktigste inntektskilder er medlemskontingenter og treningskontingenter .

Som beskrevet tidligere fastsettes medlemskontingenten av idrettslaget og treningsavgiften av styret i Haslum Fotball. Både medlemskontingent og treningskontingent(er) betales via klubbens hjemmeside www.haslumil.no og betalingsløsningen Weborg. Betalingsoppfordring sendes registrerte medlemmer på de tidspunktene kontingentene kommer til betaling. Medlemmer som ikke har betalt innen forfall og purringer, vil ikke være forsikret og vil derfor heller ikke kunne trene eller spille kamper for klubben.

7.1 Dugnader

I tillegg til medlems- og treningskontingenter er dugnader en viktig inntektskilde, både til klubben og til enkeltlag. Omfanget av dugnader er redusert de senere årene, men foreldrene vil få informasjon i god tid før de ev. skal stille til dugnad. Den mest aktuelle dugnaden for tiden er kioskvakter og andre oppgaver ifm. klubbens turneringer og daglige seriekamper på Haslumbanene.

7.2 Budsjett

Budsjett for Haslum Fotball 2021: Klikkbar

7.3 Refusjoner

Klubben støtter hvert lag som er påmeldt i seriespill med opptil kr. 3000,- for deltagelse i eksterne cuper. Dette er cuper som ikke arrangeres av Haslum Fotball, for å oppfordre lagene til å gi nye opplevelser til spillerne. Hver ÅK/lagleder må selv legge ut for cupene, for så å få dette refundert av klubben. Se tidligere nevnte rutiner rundt refusjon av cupavgift. Årskoordinatorer får refundert sommertreningsavgiften for 1 barn i året. Trenere som har kontraktsfestet refusjon av treningsavgift vil også få sommertreningsavgiften refundert for 1 barn i året. 

 

Tilbake til Klubbhåndboka

 

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket