9. Utdanning og kompetanse i klubben

Klubben har som ønske å kunne stille med kompetente trenere, lagledere, styre og administrasjon. For å kunne gjøre dette tilbyr klubben å betale for kurs de frivillige i klubben ønsker å delta på. Dette er kurs i regi av NFF og kretsen. Private kurs eller kurs i regi av andre må dekkes av den enkelte, eller kan bli vurdert i hvert enkelte tilfelle av daglig leder.

Alle kurspåmeldinger skal meldes til klubben for godkjenning ved sportslig leder og/eller daglig leder.

 

Krav

Alle trenere i klubben skal ha gjennomført deler av eller hele NFF C-lisens senest ett år etter at de startet i klubben.

Årskoordinatorer og lagledere skal få tilbud om laglederkurs. Dette organiserer klubben med hjelp fra kretsen. Alle i styret og administrasjonen skal ha gjennomført fotballederkurs 1-3 (4 valgfritt).Ta kontakt med daglig leder hvis du finner kurs du ønsker å delta på.  Utover de konkrete faglige kursene for ansatte/frivillige jobber administrasjonen og styret hele tiden med å utvikle Haslum Fotball som klubb til beste for alle spillere, foreldre og andre berørte.

Tilbake til klubbhåndboka

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket