rannveigfotball 2017-08-30 15:59:41

Rutiner for overgang

En overgang starter som regel ved at en spiller kommer i kontakt med andre spillere i en årgang (spiller/lagleder/trener/forelder) og ønske om overgang til Haslum Fotball blir avtalt.

Følgende må da utføres for at overgangen skal kunne godkjennes:

1. Samtykkeskjema (https://www.fotball.no/globalassets/overgang/samtykkeskjema-elektronisk_overgang-15.pdf) må etableres
    - Fyll inn så korrekt som mulig og signer (for spillere under 18 år må også foresatt signere). Husk å fylle inn fødselsdato.
    - Hvis spilleren er utenlandsk statsborger, må kopi av pass legges ved

2. Utfylt og signert samtykkesskjema skannes eller ta bilde med ditt mobilkamera og send til svein.erik@haslumfotball.no. Merk mailen med overgang og navn på spiller.

3. Betal overgangsgebyr til Norges Fotballforbund ved å Vippse til telefon 90 86 07 79 (har du ikke Vipps kan gebyret betales til konto 7166 11 53177).
    - For spillere under 15 år ved årets begynnelse er gebyret kr. 400.-
    - For spillere over 15 år ved årets begynnelse er gebyret kr. 600.-

4. Meld inn spiller i Haslum idrettslag og betale medlemskontingenten kr. 400.- til klubben. Medlemskapet sikrer forsikring av spilleren. For innmelding se info på www.haslumfotball.no.

5. Klubben håndtere overgangen i forhold til tidligere klubb og NFF/Fotballkrets i et system som heter Fiks.

6. Tidligere klubb bekrefter i Fiks at spiller sine forpliktelsene er oppfylt. Hvis det er noen avvik må dette avklares før videre behandling av overgang. Et eksempel på avvik er at spiller ikke har betalt treningsavgift til tidligere klubb. Avvik håndteres manuelt.

7. Overgangen sluttføres i Fiks og spiller er godkjent som spiller i Haslum Fotball

8. Treningskontingent som gjelder for spillerens årgang/treningsgruppe må så betales for at spillerne skal kunne delta på treninger og kamper. Dette kan gjerne gjøres samtidig med betaling i Pkt 4 medlemskontingent.

 

 

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket