Sportsplan

Sportsplan skal hjelpe oss å gjennomføre arbeidet i klubben på en helheltlig måte - og mest mulig likt i hver årgang.  Årgangene er ulike, men vi kan likevel forholde oss til et sett av felles retningslinjer.  Disse  beskrevet i Sportsplanen og er basert på erfaring over mange år i Haslum Fotball, samt retningslinjer fra Norgens Fotballforbund.

Gyldig sportsplan ligger her:  SPORTSPLAN v 7.1

Laster du ned dokumentet kan du søke med "ctrl"+"f" og skrive søkeord i boksen som kommer fram.  Eller du kan bruke innholdsfortegnelsen (klikk på det kapittelet du vil til).

 

Sportsplan tas opp til revisjon med jevne mellomrom.

Det er også laget mange presentasjoner osv som benyttes som referanse for det sporstlige i klubben.  Disse vil bli lagt ut foreløpig - og eventuelt bygges inn i en ny versjon av Sportsplan.  

Sportsplanen peker på en Utviklingsplan.  Utviklingsplanen definerer treningsmoment og fokus på enkelspiller og enklere relasjonstrening for ulike årganger.  

Våren 2016 ble det etter nøye vurdering bestemt at NFF's Utviklingsplan som lagt inn i Treningsøkta, skal benyttes som Utviklingsplan i Haslum Fotball. Treningsøkta finner du på www.treningsøkta.no

Med utgangspunktet i Treningsøkta kan trenerne selv velge øvelser og sette sammen en øktplan for alle treninger i sin årgang.  De kan distribuere denne til de andre trenerne for å sikre at alle trenere (hoved- og hjelpetrenere) kan møte forberedt til ei økt.   Kanskje kan man lage et sett av økter i årgangen som man tar fram i ulike tema-perioder.  Gjenkjennbarhet i øvelser gir mer effektive og bedre treninger.  

Dersom du ikke har tilgang til Treningsøkta; send mail til r.d.wik@online.no og si hvem du er, mail og mobilnummer - og hvilken rolle du har i den aktuelle årgangen.

 Innspill og kommentarer til Sportsplan kan sendes Sportslig leder på mail:  r.d.wik@online.no 

 

(test) SPORTSPLAN_v07.0 som web

Annen hjelp og støtte i treningsarbeidet

På denne siden vil du finne linker til artikler med tips og annet relevant for trenerlivet;

Spilleklar: Dette er en rutine som bør benyttes av alle lag før trening - og i forkortet utgave - før kamp:

SPILLEKLAR - unngå skader ved god oppvarming

Last også ned appen Get Set - Train Smarter til mobilen din!  Den er også laget med hjelp av Norgens Idrettshøyskole og gir deg tilgang til øvelser og innsikt direkte på mobilen!

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket