Foreldremøte onsdag 13.april

Vi kaller inn til et foreldremøte fra 1830-1930 i cafe/lokaler i Gjønneshallen.

2016-04-05
fotballj2004

Vi kaller inn til et foreldremøte fra 1830-1930 (før henting på håndball). Satser på å låne cafe/lokaler i Gjønneshallen. (gir beskjed hvis endringer)

Informasjon fra trenere om årets sesong, tanker og fokus. Tilbakemeldinger fra foreldre slik at vi alle har de samme forventinger og informasjon.

Tips til agendapunkter tas i mot. Håper at så mange som mulig kan stille. Bruker maks en time!