Haslum Fotball ønsker at våre trenere har kompetanse - meld deg derfor på Oslo Fotballkrets sine trenerkurs i høst.

Under finner dere linker til de ulike kursene som Oslo Fotballkrets kjører høst/vinter 2016

2016-08-24
espe

Klubben har som ønske å kunne stille med kompetente trenere, for å kunne gjøre dette tilbyr klubben åbetale for kurs de frivillige i klubben ønsker å delta på. Dette er kurs i regi av NFF og kretsen.

Alle trenere i klubben skal ha gjennomført deler av eller hele NFF Grasrottreneren(C-lisens) senest ett år etter at de startet i klubben.
På linken under finner du oversikt over når og hvor Oslo Fotballkrets arrangerer de ulike delene i Grasrottreneren (tidligere C-lisens)

Kretsen fakturerer klubbene, så det er viktig at kursdeltakelse er avklart med klubben og settes i kopi ved påmelding.

 
NFF Grasrottreneren delkurs 1
https://www.fotball.no/kretser/oslo/klubb-leder-og-trener/artikler/trenerkurs/grasrottreneren-delkurs-1/

 

NFF Grasrottreneren delkurs 2
https://www.fotball.no/kretser/oslo/klubb-leder-og-trener/artikler/trenerkurs/grasrottreneren-c-lisens-delkurs-2---flere-klubber-arrangerer/

 
NFF Grasrottreneren delkurs 3
https://www.fotball.no/kretser/oslo/klubb-leder-og-trener/artikler/trenerkurs/grasrottreneren-delkurs-3---flere-klubber-arrangerer/

 

NFF Grasrottreneren delkurs 4
https://www.fotball.no/kretser/oslo/klubb-leder-og-trener/artikler/trenerkurs/grasrottreneren-delkurs-4--/