Arena informasjon

Haslum Kunstgressbane 1 og 2:

Haslum Kunstgressbaner ligger ved Haslumhallen og Haslum administrasjonsbygg adresse Gjønnesjordet 36, 1357 Bekkestua.  Her ligger også Haslum Klubbhus med blant annet garderober og kiosk. Kunstgressbanene er to fulle 11'erbaner som er opplyst på kveldstid. Vi avholder også 9'er, 7'er og 5'er kamper her. Ved banene er det gratis parkering fra 16.00 på hverdag og hele lørdag og søndag. Før 16.00 på hverdager gjelder kun parkeringstillatelse.

Gjønneshallen:

Haslum Fotball disponerer banetid i Gjønneshallen. Hallen ligger rett ved Haslum Kunstgressbaner rett nedenfor Nadderud Videregående skole. Haslum Fotball trener og avholder enkelte 7'er kamper i hallen. Gratis parkering hele døgnet.

Bekkestuabanen:

Haslum Fotball har også fast treningstid på Bekkestuabanen.  Den ligger ved siden av Nadderud Arena (håndballhallen) på Bekkestua.