Sveinerik 2017-09-20 16:31:53

Hvordan bli medlem i Haslum IL

Haslum Idrettslag har følgende idrettsgrener: alpint, bandy, fotball, håndball, langrenn og orientering.

For å utøve aktiv idrett i Haslum, må man være medlem av Haslum Idrettslag (Hovedlaget). For 2020 koster medlemsskap i Haslum IL kr. 400,- for enkeltmedlemsskap og kr. 1000,- for familiemedlemsskap. Støttemedlemskap er på kr. 200,-. Barn som kun er med i allidrett trenger i henhold til Norges Idrettsforbunds reglement ikke være medlem av et idrettslag.

Hvordan melde seg inn:

Melde seg inn i Haslum IL

 

 
Sveinerik 2017-09-20 16:35:26

Treningskontingent Haslum Fotball vintersesongen 2018/2019

Vintertreningen foran fotballsesongen 2019 er nå godt i gang og vi håper alle spillerne som har meldt seg på vintertrening er fornøyd med aktiviteten så langt.
For å drifte all sportslig aktivitet i klubben er treningskontingenten en viktig inntektskilde for klubben. Disse treningskontingentene er nå fastsatt og det er nå lagt til rette for å betale vintertreningskontingenten via vår hjemmeside www.haslumfotball.no.
 
I grunnlaget for vintertreningskontingentene er det bl.a. lagt inn kostnader til klubbens administrasjon, forsikringer, utstyr (drakter, baller, isposer mm.) samt banedrift (leie og vedlikehold). Det er differensierte treningskontingenter for hver enkelt årgang. Disse satsene er knyttet opp til den enkelte årgang i betalingssystemet. 
Denne treningskontingenten gjelder vintersesongen 2018/2019 (frem til påske). Deretter kommer det en egen sommertreningstreningskontigent (for perioden etter påske og frem til høstferien)
 
Det er også sendt ut en egen infomail (via ÅK-ene) om hvordan prosedyren for betaling av årets vintertreningskontingent skal være. Betalingen vil bli gjennomført via Weborg (der man også betaler klubbens medlemsavgift)
 
Til info må medlemskontingenten til Haslum IL (kr. 400.-) være betalt for at man skal kunne betale treningskontingenten.
 
Mvh
Haslum Fotball