Sveinerik 2018-08-09 12:51:50

Oppstart/rekruttering nye spillere/årganger i Haslum Fotball

Hva er det første tilbudet om fotballaktivitet i Haslum Fotball ?

Haslum Fotball har lang erfaring med det populære aktivitetstilbudet «Haslum Myggfotball», som arrangeres hver uke (1 time) året rundt. Vår, sommer og høst gjennomføres Myggfotballen på Haslumbanen (kunstgress) mens aktiviteten vinterstid kjøres innendørs i Gjønneshallen (kunstgress)

Haslum Myggfotball ledes av Haslum Fotballs sportsadministrator som igjen har med seg 8-10 medtrenere (avhengig av antall deltagere)

Målgruppen for Myggfotballen er 5-6 åringer (gutter og jenter) og opplegget er selvfølgelig tilpasset denne aldersgruppen, der fokuset er å ha det gøy under trygge rammer.

Når gjennomføres Haslum Myggfotball ?

Haslum Myggfotball arrangeres ukentlig året rundt der onsdager kl. 18 – 19 er prioritert treningstid (dersom ikke annet skulle komme i veien).

Året er delt i 4 påmeldingsperioder, men med mulighet til fortløpende påmelding underveis i perioden.

1. Januar – påske

2. Mellom påske og sommerferien

3. Etter sommerferien – høstferien

4. Mellom høstferien og jul

 Her er mer info og påmeldingslink:  

Haslum Myggfotball 

Hvem kan delta på Haslum Myggfotball ?

Myggfotballen er åpen for alle barn i alderen 5-6 år. Haslum Fotballs normale nedslagsfelt er barn som etter hvert skal begynne på Løkberg, Haslum og Bekkestua barneskoler, men også barn fra andre områder er hjertelig velkomne til Myggfotballen. 

Hva trener vi på? 

I aldersklassene 5-6 år trener vi på at barna skal klare å kontrollere ballen. Dette gjør vi gjennom lekbaserte øvelser og spill i små format 2v2/3v3/4v4. 
Fokus på fotballglede og trivsel har høyeste prioritet hos våre trenere.                                                      

Treningene varer i 60 minutter med varierte øvelser/stasjoner som kombinerer lekbaserte øvelser med ball og forskjellige former for spill. I tillegg til å utvikle ballkontrollen vil det også være fokus på koordinasjon, balanse etc. 

Hvem holder treningene? 

Haslum Myggfotball ledes av Haslum Fotballs sportsadministrator, som også har ansvar for å planlegge hver enkelt trening.

Barna deles normalt inn i 4-5 grupper (avhengig av antall deltagere) der hver enkelt gruppe igjen trenes av 2 trenere, som alle har deltatt på Haslum Fotballs interne trenerkurs. Dette sikrer trygge og forutsigbare treninger for barna.

Når starter klubbens normale treningstilbud opp ? 

Umiddelbart etter skolestart i 1.klasse inviterer Haslum Fotball til oppstart av ny årgang i klubben. Målgruppe er 1.klassingene på våre nærmiljø barneskoler.

Denne invitasjonen innebærer en morsom treningsøkt for barna (i regi av klubben) samtidig som det gjennomføres et eget foreldremøte (for å fortelle om Haslum Fotball og hvordan det fungerer i denne klubben).

Klubben tar ansvar for gjennomføring av de første treningsøktene, samtidig som klubben må sørge for å mobilisere det nødvendige antall foreldretrenere, som får tilstrekkelig trenerskolering før de etterhvert skal ta over ansvaret for denne ukentlige treningsøkten for denne årgangen.

Haslums sportsadministrator sørger for å hjelpe til med å lage øktplaner for hver enkelt trening, og hjelper trenerne på de forskjellige gruppene etter behov.  

 Den første høsten må brukes til å gi spillerne en morsom og trivelig oppstart i Haslum Fotball samtidig som foreldrene må gjøres i stand til å ta ansvaret for årgangen gjennom hele barnefotballen (7-12 år). Dette gjelder både sportslig og administrativt.

Kamptilbud:

Haslum Fotball arrangerer hver høst (i november) en stor 3v3 Cup innendørs i Gjønneshallen. Dette vil normalt være det første kamptilbudet for de fleste nye 1.klassingene.

Fra våren i 1.klasse arrangeres det mange 3v3-turneringer rundt omkring i Oslo der spillerne kan delta på noen av disse dersom de ønsker det.

Dette året er det også mulig å delta på et par helgeturneringer for de som er klare for det.

 

Info til 2012-årgangen (august 2018).png

 

Andre sportslige tilbud:

- Haslum Akademiet: Fra etter nyttår i 1.klasse er det mulig for spillerne å melde seg på til Haslum Fotballs etter-skoletidsfotball.

 Her er mer info og påmeldingslink:

Haslum Akademiet

 

Haslums fotballskoler: Det er også mulig å melde seg på Haslums fotballskoler som arrangeres 3 ganger hvert år. Tidspunktene for disse fotballskolene er den første uken etter skoleslutt (uke 26), den siste uken før skolestart (uke 33) og i høstferien (uke 40). Mer info om disse fotballskolene finnes på Haslum Fotballs hjemmeside: www.haslumfotball.no

 

 

 

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket