Informasjon om Nadderud Arena

Arbeid i Nadderud Arena

2017-05-15
Haslum IL Håndball - Arrangement

Til alle leietakere i Nadderud Arena.


Som vel alle er kjent med, ble vi, - som svært mange andre i distriktet, rammet av vann inn i bygget i august i fjor.
Takket være svært rask aksjon en grytidlig mandags morgen fra driftspersonale i hallen og brannvesenet, greide vi å begrense skaden betydelig. Vi fikk også igangsatt uttørking umiddelbart, og greide langt på vei å fjerne mye av fuktigheten for å kunne opprettholde driften utover høsten. Vi har imidlertid ikke lykkes fullt ut med å tørke ut hele konstruksjonen, og ser oss derfor nødt til å iverksette arbeider for utskifting av gulv på bane 2 (området nærmest Bekkestua skole). Dette innebærer at gulvbelegg i lagre i enden av hallen samt gulvet på bane 2 må fjernes, tørkes ut og pålegges nytt.

For å sikre at alle arealer er klare for bruk i august, ser vi oss nødt til å igangsette arbeidene f.o.m. mandag 29. mai.

Første uken vil medgå til rivearbeider av eksisterende gulv, og dette vil medføre både støy og støv, og vi anbefaler i denne perioden å søke til aktiviteter utendørs eller andre haller. Deretter vil det pågå uttørking i ca en 2 - 3 - ukes periode. I denne perioden er det mulig med aktiviteter på bane 1, men ventilasjonsanlegg vil være redusert og sannsynligvis høyere temperatur som følge av uttørringen. Alle som har utstyr i lagre i berørt område, bes om å tømme disse; for alternativ oppbevaring, vennligst ta kontakt med Geir Stenseth, tlf 91738166.
For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at vi helt siden vannintrengingen skjedde, har gjennomført periodiske luftmålinger, for å holde kontroll med luftkvaliteten, og denne har gjennom hele året vært tilfredstillende.

Vi beklager denne ulempen dette har for dere som leietaker, men håper på forståelse, og ser frem til å få utbedret skadene og møtes i "ny hall" igjen i august. Vi vil også informere om at vi har gjort preventive tiltak for å på en enda bedre måte kunne unngå at vann på nytt trenger inn i hallen. Samtidig er det nødvendig å understreke at alle tekniske installasjoner fungerte som de skulle da vannet kom inn, men årsaken var at det offentlige overvannsnettet var fullt og slo tilbake.

Med vennlig hilsen
Nadderud Arena AS
Knut Guldbrandsen
Styreleder
+47 90176895
e-post: knutg@byggfornyelse.no

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket