Årsmøte i Haslum IL Håndball-gruppa

Årsmøtet i Haslum IL Håndball avholdes tirsdag 5. februar kl 20.00 på møterommet i tredjeetasje i Haslumhallen. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til styret (styreleder@haslumilhandball.no) senest 3.2.2019.

2019-01-09
Haslum IL Håndball

Foreløpig saksliste:

  • Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede
  • Sak 2. Godkjenne innkallingen og saksliste.
  • Sak 3. Velge dirigent/ordstyrer, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
  • Sak 4. Behandle håndballgruppens årsberetning inkludert regnskap for 2018
  • Sak 5. Fastsette treningsavgift for sesongen 2019/2020
  • Sak 6. Vedta håndballgruppens budsjett
  • Sak 7. Behandle håndballgruppens organisasjonsplan
  • Sak 8. Valg

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges frem på årsmøtet.

 

 

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket