Vi trenger ny styreleder i Haslum IL Håndball

Morten Ekanger gir seg som styreleder i Haslum IL Håndball etter årsmøtet i februar. Vi trenger ny styreleder og ber om forslag til kandidater.

2019-10-28
gaute@gauteiversen.no
Haslum IL Håndball søker ny styreleder

Vi søker derfor etter en person som ønsker å lede klubben de neste årene. Personen må ha et brennende engasjement innen barne- og ungdomsidrett og et stort ønske om å utvikle klubben videre. Stillingen er ikke lønnet.

Av formelle oppgaver så har styrelederen ansvaret for følgende:
 • Avholde månedlige styremøter.
 • Avholde årsmøtet i februar.
 • Personalansvar og oppfølging av daglig leder.
 • Overordnet ansvar for budsjett og økonomi.
 • Overordnet ansvar for at klubben drives i henhold til gjeldende lover og regler.
Viktigste egenskaper/oppgaver for styreleder:
 • Gode lederegenskaper. Det er en fordel, men ikke et krav å ha erfaring fra styrearbeid.
 • Sørge for at styret etablerer en overordnet strategi for hvordan klubben skal utvikle seg de neste årene.
 • Sørge for at alle i styret jobber i samme retning og at klubben utvikler seg i henhold til den overordnede strategien.
 • Ta beslutninger - populære og upopulære. De vanskeligste sakene havner vanligvis på styrelederens bord.
 • Kunne samarbeide godt med de andre styremedlemmene og frivillige i klubben.
 • Delegere oppgaver, sørge for at flest mulig engasjerer seg i klubben.
 • Være pragmatisk, akseptere at ting tar tid.
 •  Vi oppfordrer kvinner til å melde seg.
De siste to årene har det skjedde mye positivt i Haslum IL Håndball.
 • Økonomien er kraftig forbedret. Underskudd er snudd til solid overskudd.
 • Merete Kristin Bøe er ansatt som daglig leder i IL (70%) og HK (30%).
 • Sportslig utvalg er utvidet. SU jobber nå med å få på plass en ny sportslig plan.
 • Neste år etablerer vi Bærum Topphåndball, elite senior damer og J18 Lerøy, sammen med Stabæk og andre naboklubber.
 • Haslum Cup er større enn noen gang med ca 360 påmeldte lag.
 • Samarbeidet med HK er veldig bra. Haslum Håndball = IL + HK.
 • Vi har inngått en langsiktig samarbeidsavtale med HK i forhold til sponsor- og  markedsaktiviteter, materiell og utstyr.
 • Vi har tatt i bruk nye digitale verktøy, GSuite, Asana, ny webshop, livestreaming av kamper, chat mm.

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket