Årlig gruppemøte 2021 i Haslum IL Håndball.

Styret innkaller herved til årlig gruppemøte i Haslum IL Håndball.

Møtet avholdes tirsdag 2. mars kl. 2000 digitalt.

2021-02-21
admin@haslumilhandball.no

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at møtet skal avholdes digitalt ved bruk av Google Meet. Alle som ønsker å delta må registrere seg innen 02.03 kl. 1200 via iSonen.

For påmelding trykk her.

 

Det er viktig for gjennomføringen at alle registrerer seg i forkant, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon for gjennomføringen av møtet. Det er videre viktig å kunne kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under møtet.

 

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli sendt de påmeldte via mail 1. mars innen kl. 2100. Link med tilgang til møtet vil bli sendt ut 4 timer før møtestart.

 

Saker som ønskes behandlet, må sendes styret senest 26. februar. Saker sendes til admin@haslumilhandball.no

Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av sakslisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker utover de som fremgår av saksdokumentene, oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv, må man ha vært medlem av Haslum IL i minst én måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Haslum IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årets gruppemøte, kan Merete Bøe kontaktes på 924 03 853 eller på admin@haslumilhandball.no.

Velkommen til møte!

Med vennlig hilsen

Styret

 

 

Agenda:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkallingen og saksliste.
  3. Velge dirigent/ordstyrer, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
  4. Behandle håndballgruppens årsberetning inkludert regnskap for 2020
  5. Fastsette treningsavgift for sesongen 2021/2022
  6. Vedta håndballgruppens budsjett
  7. Behandle håndballgruppens organisasjonsplan
  8. Valg
  9. Innkomne saker

Aktiviteter

01.01.2022
Påmelding HÅNDBALLSKOLEN 2021/2022 : JENTER 2014 - vår

00:00 - 23:55

Gjønneshallen

01.01.2022
Påmelding HÅNDBALLSKOLEN 2021/2022 : JENTER 2015-2016 - vår

00:00 - 23:55

Gjønneshallen

01.01.2022
Påmelding HÅNDBALLSKOLEN 2021/2022 : GUTTER 2015 - 2016 - Vår

00:00 - 23:55

Gjønneshallen

01.01.2022
Påmelding HÅNDBALLSKOLEN 2021/2022 : GUTTER 2014 - Vår

00:00 - 23:55

Gjønneshallen

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket