Haslum IL får nytt medlemsregister.

Spond Club er valgt som nytt medlemsregister fra 1.1.2022

2022-01-01
Haslum IL hovedstyret

Klubben er nå i gang med å migrere over alle medlemmer til Spond Club. Første fase er å knytte opp alle eksisterende Spond grupper i de ulike gruppene, deretter migreres resten over.

Vi ber alle avvente litt med å betale den årlige medlemsavgiften til Haslum IL. Betaling av Haslum IL medlemskap for 2022 vil komme via Spond Club når vi har fått migrert over alle medlemmer.  Vi forventer å ha dette klart innen utgangen av januar.

Alle medlemmer/foresatte til medlemmer bes lese vedlagte vedlegg.
(Ligger nederst i denne nyheten som en PDF fil.)

Neste endring som skjer i 2022 er at Haslum IL vil starte å bruke Spoortz som sin felles plattform for nettsider. Klubben planlegger å sette i gang dette arbeidet så fort vi er ferdige med medlems migreringen. Planen er at alle grupper er over på nye nettsider i løpet av våren.

Haslum IL ønsker alle sine medlemmer
Godt Nytt År.

 

 

Aktiviteter

01.01.2022
Påmelding HÅNDBALLSKOLEN 2021/2022 : JENTER 2014 - vår

00:00 - 23:55

Gjønneshallen

01.01.2022
Påmelding HÅNDBALLSKOLEN 2021/2022 : JENTER 2015-2016 - vår

00:00 - 23:55

Gjønneshallen

01.01.2022
Påmelding HÅNDBALLSKOLEN 2021/2022 : GUTTER 2015 - 2016 - Vår

00:00 - 23:55

Gjønneshallen

01.01.2022
Påmelding HÅNDBALLSKOLEN 2021/2022 : GUTTER 2014 - Vår

00:00 - 23:55

Gjønneshallen

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket