Følg oss på Facebook, Instagram #haslumilhandball og Twitter @haslumhandball:

Haslum IL, Gjønnesjordet 36, 1357 Bekkestua, Telefon: 67 12 20 21, Organisasjonsnummer 969 958 872, Kontonummer: 1627 11 47698

Haslum IL Håndball 2014-08-13 21:14:47

Styret i Haslum IL Håndball

Administrasjon:

Dalig leder håndball Merete Kristin Bøe M: 92403853  E: admin@haslumilhandball.no
Daglig leder Haslum IL: Geir Steinseth M: 91738166 E: geir@haslumil.no

Styret:

Styreleder Tore Solberg M: 93480106 E: styreleder@haslumilhandball.no
Sportslig leder: Tommy Skjønnhaug M: 90823108 E: su@haslumilhandball.no
Oppmannskontakt: Guro Storsul M: 95799116 E: guro@storsul.no
Arrangementsansvarlig: Rune Pytte Solum  M: 90609796 E: rpsolum@gmail.com
Controller: Amit Sharma M: 99165807 E: amit@fernander.com
Materialforvalter: Beate Bentzen M: 45429794 E: materialforvalter@haslumilhandball.no
Kommunikasjonsansvarlig: Gaute B. Iversen M: 92855430
E: info@haslumilhandball.no
       

Styremedlemmer i Haslum IL Håndball er fritatt for dugnad/vakter

Andre kontakter utenfor håndballstyret:

DOMMERANSVARLIG: Fredrik Ervik M: 974 17 804 E: dommer@haslumilhandball.no
LEDER HÅNDBALLSKOLEN: Eli Longva M: 934 80 840 E: handballskolen@haslumil.no
SOMMER-/FERIE-SKOLEN: Haslum HK W: www.haslumhk.no
E: haslumhk@ronhandball.no

Informasjon fra styret i Haslum IL Håndball (finnes også i menyen til venstre):

Medlemsinnbetaling Haslum Idrettslag Medlemsinnbetaling  
Årsberetninger Haslum IL Håndball Årsberetninger

(Oppdatert 04.11.2015)