Følg oss på Facebook, Instagram #haslumilhandball og Twitter @haslumhandball:

Haslum IL, Gjønnesjordet 36, 1357 Bekkestua, Telefon: 67 12 20 21, Organisasjonsnummer 969 958 872, Kontonummer: 1627 11 47698

Haslum IL Håndball 2014-08-13 21:14:47

Styret i Haslum IL Håndball

Styret:

Styreleder  Tore Solberg M: 934 80 106 styreleder@haslumilhandball.no
Kommunikasjonsansvarlig Hege Felumb Nerli M: 994 23 290 info@haslumilhandball.no
Kvalitet- og kontrollansvarlig Beate Bentzen M: 454 29 794 controller@haslumilhandball.no
Arrangementsansvarlig Rune Pytte Solum M: 906 09 796 arrangement@haslumilhandball.no
Sportslig ansvarlig  Tom-Eirik Skarpsno M: 971 23 212 tes@haslumhk.no

Styremedlemmer i Haslum IL Håndball er fritatt for dugnad/vakter.

Administrasjon:

Dalig leder håndball Merete Kristin Bøe M: 92403853  E: admin@haslumilhandball.no
Daglig leder Haslum IL: Geir Steinseth M: 91738166 E: geir@haslumil.no

Andre kontakter utenfor håndballstyret:

DOMMERANSVARLIG: Fredrik Ervik M: 974 17 804 E: dommer@haslumilhandball.no
LEDER HÅNDBALLSKOLEN: Eli Longva M: 934 80 840 E: handballskolen@haslumil.no
SOMMER-/FERIE-SKOLEN: Haslum HK W: www.haslumhk.no
E: haslumhk@ronhandball.no

Informasjon fra styret i Haslum IL Håndball (finnes også i menyen til venstre):

Medlemsinnbetaling Haslum Idrettslag Medlemsinnbetaling  
Årsberetninger Haslum IL Håndball Årsberetninger

(Oppdatert 04.11.2015)