Følg oss på Facebook, Instagram #haslumilhandball og Twitter @haslumhandball:

Haslum IL, Gjønnesjordet 36, 1357 Bekkestua, Telefon: 67 12 20 21, Organisasjonsnummer 969 958 872, Kontonummer: 1627 11 47698

Haslum IL Håndball 2014-08-13 21:14:47

Styret i Haslum IL Håndball

Administrasjon:

Administrativ leder håndball Beate Bentzen M: 45429794  E: admin@haslumilhandball.no
Daglig leder Haslum IL: Geir Steinseth M: 91738166 E: geir@haslumil.no

Styret:

Styreleder Morten Ekanger M: 41291882 E: styreleder@haslumilhandball.no
Sportslig Leder: Tommy Skjønnhaug M: 90823108 E: su@haslumilhandball.no
Oppmannskontakt: Anita Fragaat M: 41535307 E: afragaat@hotmail.com
Arrangementsansvarlig: Rune Pytte Solum  M: 90609796 E: rpsolum@gmail.com
Controller: Fredrik Mørch-Reiersen M: 97565997 E: lisa.fredrik.morch@gmail.com
Materialforvalter: Bente Bygdevoll M: 90855046 E: b.bygdev@online.no
Kommunikasjonsansvarlig: Gaute B. Iversen M: 92855430
E: info@haslumilhandball.no

Styremedlemmer i Haslum IL Håndball er fritatt for dugnad/vakter

Andre kontakter utenfor håndballstyret:

LEDER HÅNDBALLSKOLEN:   M: E:
SOMMER-/FERIE-SKOLEN: Haslum HK W: www.haslumhk.no
E: haslumhk@ronhandball.no

Informasjon fra styret i Haslum IL Håndball (finnes også i menyen til venstre):

Medlemsinnbetaling Haslum Idrettslag Medlemsinnbetaling  
Årsberetninger Haslum IL Håndball Årsberetninger

(Oppdatert 04.11.2015)