Følg oss på Facebook, Instagram #haslumilhandball og Twitter @haslumhandball:

Haslum IL, Gjønnesjordet 36, 1357 Bekkestua, Telefon: 67 12 20 21, Organisasjonsnummer 969 958 872, Kontonummer: 1627 11 47698

Haslum IL Håndball 2014-11-03 21:34:42

Sportslig utvalg og sportslig rammeplan

Sportslig utvalg (SU) består av følgende personer som alle har spesifikke oppgaver:

Sportslig leder / SA G16-senior Tommy Skjønnhaug  M: 90823108 E: tommy68@me.com
Sportslig ansvarlig J16-senior Bjørn Erik Riis M: 48238558 E: bjorn.erik.riis@gmail.com
Sportslig ansvarlig G12-G15 Eirik Oskarsen M: 92257903 E: eirik@haslumhk.no
Ansvarlig hospitering og utlån  Lars Finnland  M: 92094492  
Overgangsansvarlig Hanne M. Syversen M: 99648504 E: hanne.syversen@no.abb.com
Ansvarlig kontrakter og controller Oddrun Steinkjer M: 95007007 E: oddrun.steinkjer@dnvgl.com
Ansvarlig foreldreutvalg Lena Sand M: 97601722 E: lena.sand@sye.oslo.kommune.no
       

 

Sportslig rammeplan:

Sportslig rammeplan for Haslum IL Håndball er et veilednings dokument for styret, trenere, lagledere, spillere og foreldre. Dokumentet er utarbeidet av styret og sportslig utvalg i klubben for og kunne gi et innblikk i hvordan klubben drives, hva som forventes, hva spillere og foreldre kan forvente seg som medlem i Haslum IL Håndball.