Følg oss på Facebook, Instagram #haslumilhandball og Twitter @haslumhandball:

Haslum IL, Gjønnesjordet 36, 1357 Bekkestua, Telefon: 67 12 20 21, Organisasjonsnummer 969 958 872, Kontonummer: 1627 11 47698

Haslum IL Håndball 2014-11-03 21:34:42

Sportslig utvalg og sportslig rammeplan

Sportslig utvalg (SU) består av følgende personer som alle har spesifikke oppgaver:

Sportslig leder / SA G16-senior Tommy Skjønnhaug  su@haslumilhandball.no
Sportslig ansvarlig J16-senior Bjørn Erik Riis su@haslumilhandball.no
Sportslig ansvarlig G12-G15 Eirik Oskarsen su@haslumilhandball.no
Ansvarlig hospitering og utlån  Lars Finnland  su@haslumilhandball.no
Overgangsansvarlig Hanne M. Syversen overgang@haslumilhandball.no
Ansvarlig kontrakter og controller Oddrun Steinkjer su@haslumilhandball.no
Ansvarlig foreldreutvalg Lena Sand su@haslumilhandball.no
     

 

Sportslig rammeplan:

Sportslig rammeplan for Haslum IL Håndball er et veilednings dokument for styret, trenere, lagledere, spillere og foreldre. Dokumentet er utarbeidet av styret og sportslig utvalg i klubben for og kunne gi et innblikk i hvordan klubben drives, hva som forventes, hva spillere og foreldre kan forvente seg som medlem i Haslum IL Håndball.