Følg oss på Facebook, Instagram #haslumilhandball og Twitter @haslumhandball:

Haslum IL, Gjønnesjordet 36, 1357 Bekkestua, Telefon: 67 12 20 21, Organisasjonsnummer 969 958 872, Kontonummer: 1627 11 47698

Haslum IL Håndball 2014-11-03 21:34:42

Sportslig utvalg og sportslig rammeplan

Sportslig utvalg (SU) for sesongen 2017-2018:

Sportslig leder Tommy Skjønnhaug M: 90823108 | E: tommy68@me.com
Oppfølgingsansvarlig Gutt-MS Oddrun Steinkjer M: 95007007 | E: oddrun.steinkjer@dnvgl.com
Oppfølgingsansvarlig Jente-KS Hanne M. Syversen M: 99648504 | E: hanne.syversen@no.abb.com
Dommeransvarlig Jarle Nilsen M: 94898171 | E: jarle.sport2@online.no
Overgangsansvarlig Hanne M. Syversen M: 99648504 | E: hanne.syversen@no.abb.com
Controller Oddrun Steinkjer M: 95007007 | E: oddrun.steinkjer@dnvgl.com

Sportslig rammeplan:

Sportslig rammeplan for Haslum IL Håndball er et veilednings dokument for styret, trenere, lagledere, spillere og foreldre. Dokumentet er utarbeidet av styret og sportslig utvalg i klubben for og kunne gi et innblikk i hvordan klubben drives, hva som forventes, hva spillere og foreldre kan forvente seg som medlem i Haslum IL Håndball.