Følg oss på Facebook, Instagram #haslumilhandball og Twitter @haslumhandball:

Haslum IL Håndball - Arrangement 2016-12-23 14:56:14

Loppetassen sesongen 2017-2018

Haslum IL Håndball søker Norges Håndballforbund hvert år om å få arrangere en eller flere runder i Loppetassen. Dette er kamper for de aller yngste og er fortrinnsvis for barn som går ukentlig på Håndballskolen i regi av Haslum IL Håndball. 

LOPPETASSENS VISJON er å skape en tidlig interesse for idrett og spesielt håndball, for utøvere, søsken, foresatte og øvrig familie. Dette gjøres gjennom arrangement som er tilpasset en barnefamilies hektiske hverdag. En positiv opplevelse som alle i familien ønsker å ta del i. Det skal være sosial idrettsglede på tvers av kjønn, ferdigheter, funksjonalitet, hudfarge og opprinnelse. For at barna skal få den beste følelsen etter en Loppetassen-runde, er det viktig at de voksne setter seg godt inn i reglene på forhånd. Husk at Loppetassen ikke er en arena for suksessrike trenere, men en arena for glade Loppetassen-barn. Ingen lag behøver å vinne med mer enn 5-6 mål. Det kan vi voksne sørge for. Det er ikke måltavler under kampene i Loppetassen.

I løpet av en sesong består Loppetassen normalt av 4 runder fra sesongen 2017-2018, Bronserunde, Sølvrunde, Gullrunde og Stjernerunde. Når Haslum IL Håndball er tildelt Loppetassen, avvikles arrangementet normalt i Gjønneshallen på 2 spilleflater. Klubben benytter sine egne barnekampveiledere som dommere og veiledere for barna i disse kampene. Loppetassen arrangeres etter reglementet for Minihåndball. For å gjennomføre disse rundene må de foresatte til barn på Håndballskolen bemanne alle oppgaver, untatt dommere.

Haslum IL Håndball har fått tildelt følgende runder i Loppetassen sesongen 2017-2018:

ARRANGEMENT: DAG/DATO: ÅRSKLASSE:
BRONSERUNDE 17.11.2018    
SØLVRUNDE    
GULLRUNDE    
STJERNERUNDE   Se inndeling lenger ned på siden

NB! HUSK PÅMELDINGSFRIST FOR EGNE HASLUMLAG TIL LOPPETASSEN SESONGEN 2018 - 2019. Antall lag/årgang sendes til admin@haslumilhandball.no innen fristen for å få med egne lag.

 

HASLUM IL HÅNDBALLS INSTRUKSER FOR GJENNOMFØRING AV LOPPETASSEN:
Instruks, Oppgavebeskrivelser og bemanningsbehov for LOPPETASSEN: INSTRUKS LOPPETASSEN-r02 r02/15.09.2017
Instruks iPad og iZettle betalingssystem: BETALINGSSYSTEM  
     
KAMPOPPSETT LOPPETASSEN (Oppdatert 08.11.2017)
Banedagbok Gjønneshallen BRONSERUNDEN Kamper 18112017 r00/08.11.2017
Banedagbok Gjønneshallen SØLVRUNDEN Legges ut her når publisert fra NHF/RØN  
Banedagbok Gjønneshallen GULLRUNDEN Legges ut her når publisert fra NHF/RØN  
Banedagbok Gjønneshallen STJERNERUNDEN Legges ut her når publisert fra NHF/RØN  
 
Viktig informasjon om Loppetassen fra Norges Håndballforbund-Region Øst:
Velkommen til Minihåndball - NHF/RØN: MINIHÅNDBALL-BROSJYRE  
Generell informasjon, velkommen til lagene: INFO Velkommen til lagene  
Arrangørinformasjon: INFO Arrangør  
Reglement: MINIhåndballregler  
Blank spillerliste: Lagliste  
Oversikt datoer for Loppetassen Kalender Loppetassen  
Publisering av bilder og film: INFO nett  
 
Klasseinndeling Loppetassen:
Klasse 6 år, barn født i 2011 eller senere: Blandet klasse B06. Jenter og gutter spiller sammen  
Klasse 7 år, barn født i 2010 – Alternativ 1: Blandet klasse B07. Jenter og gutter spiller sammen  
Klasse 7 år, barn født i 2010 – Alternativ 2: Gutteklasse G07. Tillat med jenter på laget  
Klasse 7 år, barn født i 2010 – Alternativ 3: Jenteklasse J07. Ikke tillat med gutter på laget  
  
Haslum IL Håndball generell informasjon:
Klubbens retningslinjer for publisering på nett: Nettvett  
Regler for god stemning på arrangementene: Foreldrevettregler  

 

Aktiviteter

01.01.2022
Påmelding HÅNDBALLSKOLEN 2021/2022 : JENTER 2014 - vår

00:00 - 23:55

Gjønneshallen

01.01.2022
Påmelding HÅNDBALLSKOLEN 2021/2022 : JENTER 2015-2016 - vår

00:00 - 23:55

Gjønneshallen

01.01.2022
Påmelding HÅNDBALLSKOLEN 2021/2022 : GUTTER 2015 - 2016 - Vår

00:00 - 23:55

Gjønneshallen

01.01.2022
Påmelding HÅNDBALLSKOLEN 2021/2022 : GUTTER 2014 - Vår

00:00 - 23:55

Gjønneshallen