Følg oss på Facebook, Instagram #haslumilhandball og Twitter @haslumhandball:

Haslum IL Håndball - Arrangement 2017-06-11 20:59:50

Minirunder Sesongen 2019 - 2020

Haslum IL Håndball har fått tildelt følgende Minirunder for sesongen 2019-2020:

ARRANGEMENT:      DAG/DATO:      ÅRSKLASSE:
Minirunde 2  Lørdag 23.10.2019   Jenter-gutter 8 år og jenter-gutter 9 år  
Minirunde 5  Lørdag 07.03.2020  Jenter-gutter 8 år og jenter-gutter 9 år
     
     
     
     

NB! HUSK PÅMELDINGSFRIST FOR EGNE HASLUMLAG TIL MINIRUNDENE SESONGEN 2019-2020. Antall lag/årgang sendes til admin@haslumilhandball.no  innen fristen for å få med egne lag.

Minihåndball er for de aller fleste barn det første møtet med håndball der det er litt mer alvor. Det er derfor viktig at alle vakter er klar over at vi har ett ansvar for å veilede og sørge for at dette blir ett hyggelig møte med håndball. Det er satt opp ansvar for ulike vakter, men ved behov er det viktig at alle er fleksible og behjelpelige med å avvikle runden på en mest mulig smidig måte. Alle som møter på første økt jobber for å rigge raskest mulig. De som har ettermiddagsøkten er på vakt til alle er ferdig. Det er som regel kioskvakter som har mest å gjøre ved rydding, og da kan øvrige vakter hjelpe med søppeltømming, rydding etc. slik at ikke noen få personer blir stående igjen unødvendig lenge.

Det er viktig å huske at Minirundene spilles både lørdager og søndager den aktuelle helgen. Haslum IL skal få arrangere alle rundene, men det er også andre klubber som skal gjøre dette. Så noen lag/årganger vil kunne bli oppsatt til å spille i andre haller enten lørdag eller søndag. Den årgangen som skal ha vakt spiller selvsagt i Gjønneshallen den aktuelle lørdagen. 

Dokumenter, informasjon og instruks til hjelp for gjennomføring av arrangementet Minirunder i Gjønnehallen (Normalt sted for Minihåndball når Haslum IL Håndball er arrangør):
 Instruks Minihåndball arrangert av Haslum IL Håndball

  Instruks Minihåndball

29.09.2019
Velkommen til Minihåndball - NHF/RØN: MINIHÅNDBALL-BROSJYRE  
Info fra NHF/RØN til Arrangør: ARRANGØRINFO  
Info fra NHF/RØN til lagene: LAGINFO  
Barneidrettsbestemmelsene BARNEIDRETT  
Barnehåndballens retningslinjer BARNEHÅNDBALL  
Regler/info Minihåndball: REGLER  
Deltagerskjema/spillerliste: LAGLISTE   
Plakatering og billettpris: PLAKAT  
Priser utsalgsvarer Minihåndball: PRISLISTE  
Nummerering av baner Minihåndball: BANEMERKING  
Medbringes til arrangementet: 

MEDBRINGES - BAKELISTE

13.11.2018
Guttelagene og jentelagene får normalt tildelt arrangementet annen hver gang.