Følg oss på Facebook, Instagram #haslumilhandball og Twitter @haslumhandball:

For tiden ingen aktive påmeldinger til arrangementer