BER-Håndball 2014-11-03 21:19:58

Dommer i Haslum IL Håndball

HIL-logo.jpg

DOMMERE 2020/2021

Dommere i Haslum IL Håndball
Fredrik Ervik er Haslum IL Håndballs dommerkontakt i klubben, dersom du har spørsmål om dommerne, eller kanskje du kunne tenkte deg å være dommer selv? ta kontakt for mer informasjon.

Fredrik Ervik  M: 974 17 804 E: dommer@haslumilhandball.no

Dommerutdanning.

Alle klubber har et ansvar for og rekruttere og utdanne dommere , Haslum Håndball som er tilknyttet Region Øst vil i samarbeid med regionen tilby utdanning  for nye dommere samt videreutdanning for de allerede etablerte dommerne slik at alle lag og spillere vil få et så godt sportslig tilbud så mulig i konkuransesituasjoner (uten dommere ingen kamp!)

Vi oppfordrer spillere, trenere og foreldre tilknyttet Haslum IL Håndball til å ta kontakt hvis de ønsker å gjennomføre kurs.

Barnekamplederkurs : Dette kurset går over to kvelder av fire timer.
Dette er det første trinn i dommerutdanningen og kurset består av følgende tema:

Verdigrunnlaget:         
- forutsetninger i barnekamper
- Bestemmelser om barneidrett
- Prinsipper for spillet

Ledelse:                     
- Kommunikasjon
- Egenskaper
- Spillereglene

Praktiske øvelser og dømming:
- Spillebanen 
- Fløytebruk og tegngiving
- Plassering og bevegelse

Målsetning:
BKL skal gi deltagerne en første innføring i rollen som dommer/leder , kurset har videre som mål og gi deltagerne en innføring i prinsipper og regelverk som er avgjørende for barnekamplederens arbeid i tillegg gi innsikt i hvordan men opptrer i praksis.

Dommertrinn 1 : Dette kurset går over fore kvelder av fire timer.
Modulkursene i trinn 1 er andre del i vår dommerutdanning, og det forutsettes at man har vært igjennom en tilvenningsperiode som dommer via å ha gjennomført Barnekampleder kurs og vært Barnekampleder en periode , kurset består av følgende moduler:

  • “Neste steg mot dommergjerningen”
  • “Du og dømming”
  • “Dommere og regelfortolkning”
  • “Å være håndballdommer”

Målsetning : Dommertrinn 1 skal gi deltakerne en bedre kontakt og tilnærming til rollen som dommer. Videre har dommertrinn 1 som mål å gi deltakerne innføring i sentrale instrukser, prinsipper, regler og direktiver som er avgjørende for dommerens arbeide før, under og etter kamp ,disse formuleringene vil bli behandlet både i teoretiske og praktiske delen av dommertrinn 1.

Velkommen som dommer i Haslum IL Håndball

 

Dommere i Haslum Håndball

Par 1

Tobias Juuhl Svenson

913 12 626

 

Kristoffer Longva Eriksen

978 77 949

Par 2

Fredrik Oulie

936 61 879

 

Dømmer med Kristian Barr-Larsen (Jardar)

 

Par 3

Eirik Glæsel

997 08 835

 

Trym Glæsel

978 72 143

Par 4

Fabian Victor Sundal Svendsen

977 14 427

 

Dømmer med Noah Hessen Bjerke (Kjelsås)

 

Par 6

Aksel August Bygdevoll

919 91 820

Par 7

Hans Bjørkum

959 64 251

 

Jonatan Felix Molaug

465 02 066

Par 8

Alim Akpinar

405 82 302