BER-Håndball 2014-11-03 21:19:58

Dommer i Haslum IL Håndball

HIL-logo.jpg

DOMMERE 2019/20

Dommere i Haslum IL Håndball
Jarle Nilsen er Haslum IL Håndballs dommerkontakt i klubben, dersom du har spørsmål om dommerne, eller kanskje du kunne tenkte deg å være dommer selv? ta kontakt for mer informasjon.

Jarle Nilsen: M: 94898171 | E: dommer@haslumilhandball.no

Dommerutdanning.

Alle klubber har et ansvar for og rekruttere og utdanne dommere , Haslum Håndball som er tilknyttet Region Øst vil i samarbeid med regionen tilby utdanning  for nye dommere samt videreutdanning for de allerede etablerte dommerne slik at alle lag og spillere vil få et så godt sportslig tilbud så mulig i konkuransesituasjoner (uten dommere ingen kamp!)

Vi oppfordrer spillere, trenere og foreldre tilknyttet Haslum IL Håndball til å ta kontakt hvis de ønsker å gjennomføre kurs.

Barnekamplederkurs : Dette kurset går over to kvelder av fire timer.
Dette er det første trinn i dommerutdanningen og kurset består av følgende tema:

Verdigrunnlaget:         
- forutsetninger i barnekamper
- Bestemmelser om barneidrett
- Prinsipper for spillet

Ledelse:                     
- Kommunikasjon
- Egenskaper
- Spillereglene

Praktiske øvelser og dømming:
- Spillebanen 
- Fløytebruk og tegngiving
- Plassering og bevegelse

Målsetning:
BKL skal gi deltagerne en første innføring i rollen som dommer/leder , kurset har videre som mål og gi deltagerne en innføring i prinsipper og regelverk som er avgjørende for barnekamplederens arbeid i tillegg gi innsikt i hvordan men opptrer i praksis.

Dommertrinn 1 : Dette kurset går over fore kvelder av fire timer.
Modulkursene i trinn 1 er andre del i vår dommerutdanning, og det forutsettes at man har vært igjennom en tilvenningsperiode som dommer via å ha gjennomført Barnekampleder kurs og vært Barnekampleder en periode , kurset består av følgende moduler:

  • “Neste steg mot dommergjerningen”
  • “Du og dømming”
  • “Dommere og regelfortolkning”
  • “Å være håndballdommer”

Målsetning : Dommertrinn 1 skal gi deltakerne en bedre kontakt og tilnærming til rollen som dommer. Videre har dommertrinn 1 som mål å gi deltakerne innføring i sentrale instrukser, prinsipper, regler og direktiver som er avgjørende for dommerens arbeide før, under og etter kamp ,disse formuleringene vil bli behandlet både i teoretiske og praktiske delen av dommertrinn 1.

Velkommen som dommer i Haslum IL Håndball

 

Dommere i Haslum Håndball

Par 1

Kristine Stenvold

908 97 108

 

Hanne Bakke Moe

406 04 702

Par 2

Tobias Juuhl Svenson

913 12 626

 

Kristoffer Longva Eriksen

978 77 949

Par 3

Fredrik Oulie

936 61 879

 

Dømmer med Kristian Barr-Larsen (Jardar)

 

Par 4

Eirik Glæsel

997 08 835

 

Trym Glæsel

978 72 143

Par 5

Nils Hallan

990 38 933

 

Dømmer med Anders Holand Pettersen (Kjelsås)

 

Par 6

Kim Fredrik Jansen

984 88 336

 

Jarle Nilsen

948 98 171

Par 7

Fabian Victor Sundal Svendsen

977 14 427

 

Dømmer med Noah Hessen Bjerke (Kjelsås)

 

Par 8

Aksel August Bygdevoll

919 91 820

 

Kathinka Stabell Lund

408 05 094

Par 9

Kathinka Garmann Løvstad

979 70 047

 

Markus Fjær

936 45 938

Par 10

Hans Bjørkum

959 64 251

 

Jonatan Felix Molaug

465 02 066

Par 11

Alim Akpinar

405 82 302