BER-Håndball 2014-11-03 21:19:58

Dommer i Haslum IL Håndball

HIL-logo.jpg

DOMMERE 2014/15

Dommere i Haslum IL Håndball
Jarle Nilsen er Haslum IL Håndballs dommerkontakt i klubben, dersom du har spørsmål om dommerne, eller kanskje du kunne tenkte deg å være dommer selv? ta kontakt for mer informasjon.

Jarle Nilsen: M: 94898171 | E: haslum@ronhandball.no

Dommerutdanning.
Alle klubber har et ansvar for og rekruttere og utdanne dommere , Haslum Håndball som er tilknyttet Region Øst vil i samarbeid med regionen tilby utdanning  for nye dommere samt videreutdanning for de allerede etablerte dommerne slik at alle lag og spillere vil få et så godt sportslig tilbud så mulig i konkuransesituasjoner (uten dommere ingen kamp!)

Vi oppfordrer spillere, trenere og foreldre tilknyttet Haslum IL Håndball til å ta kontakt hvis de ønsker å gjennomføre kurs.

Barnekamplederkurs : Dette kurset går over 2 kvelder a`4 timer.
Dette er det første trinn i dommerutdanningen og kurset består av følgende tema:

Verdigrunnlaget:         
- forutsetninger i barnekamper
- Bestemmelser om barneidrett
- Prinsipper for spillet

Ledelse:                     
- Kommunikasjon
- Egenskaper
- Spillereglene

Praktiske øvelser og dømming:
- Spillebanen 
- Fløytebruk og tegngiving
- Plassering og bevegelse

Målsetning:
BKL skal gi deltagerne en første innføring i rollen som dommer/leder , kurset har videre som mål og gi deltagerne en innføring i prinsipper og regelverk som er avgjørende for barnekamplederens arbeid i tillegg gi innsikt i hvordan men opptrer i praksis.

Dommertrinn 1 : Dette kurset går over 4 kvelder a`4 timer.
Modulkursene i trinn 1 er andre del i vår dommerutdanning, og det forutsettes at man har vært igjennom en tilvenningsperiode som dommer via å ha gjennomført Barnekampleder kurs og vært Barnekampleder en periode , kurset består av følgende moduler “Neste steg mot dommergjerningen”

“Du og dømming”

“Dommere og regelfortolkning”

“Å være håndballdommer”

Målsetning :
Dommertrinn 1 skal gi deltakerne en bedre kontakt og tilnærming til rollen som dommer. Videre har dommertrinn 1 som mål å gi deltakerne innføring i sentrale instrukser, prinsipper, regler og direktiver som er avgjørende for dommerens arbeide før, under og etter kamp ,disse formuleringene vil bli behandlet både i teoretiske og praktiske delen av dommertrinn 1.

 Velkommen som dommer i Haslum IL Håndball