Ønsker du en dommerkarriere?

Ønsker du en dommerkarriere i Haslum IL Håndball/Haslum HK? Eller ønsker du bare å øke spilleforståelsen som spiller eller bare ha det som en bijobb. Haslum Håndball ønsker flere med på laget og kan tilby dere kurs og oppfølging i klubben.

2019-06-03
info@haslumilhandball.no

Haslum Håndball ønsker flere med på laget og kan tilby dere kurs og oppfølging i klubben.

Vi har i dag en god stall med dommere og utviklere som består av.

 • 18 regionseriedommere (med dommer kurs trinn 1 , 2 eller 3)

 • 60 dommere barnekamper (med barnekamp kurs)

 • 8 dommerutviklere

Hvorfor bli dommer i Haslum Håndball ?

Det er mange gode grunner for å bli dommer generelt, men her skal du få noen spesielt gode grunner:

 1. Mange som starter dommergjerningen med dommerkurs for barnekamper ser at dette øker spilleforståelsen betraktelig som spillere selv.

 2. Du kan tjene gode penger hvis du virkelig ønsker å dømme og du kan styre mye av dette selv de dagene du har fri og kan påta deg ekstra kamper.

 3. Det å ha vært dommer er også godt å ta med seg videre i livet når du skal søke jobb, Haslum får stadig henvendelser fra arbeidsgivere som ønsker referanse på nåværende og tidligere dommere i klubben når de søker jobb i firmaer rundt omkring. Arbeidsgivere sier at det er en positiv ting å ha vært dommer .

Vi har de siste årene jobbet betraktelig med å bygge opp dommerstanden i klubben. Dette har gitt gode resultater og det siste året er mye lagt inn i å bygge ut staben rundt dommerne i Haslum Håndball. Vi vil fra kommende sesong 2019/20 være åtte utdanna dommerveiledere som skal følge og veilede alle dommer barnekamper og regionserie dommere i klubben.

Hva kan vi i Haslum Håndball tilby dere som dommere ?

 1. Gode og utdannede veiledere som vil følge opp dommere barnekamper og regioserie dommere.

 2. Utdanning og videreutdanning som dommer. (Fra dommer barnekamper til regionserie dommer)

 3. Dersom du syntes dommerveileder-jobben høres spennende ut, kan du ta kurset og være med i teamet som veileder for de yngre dommerne.

 • Dommere som tar dommer barnekamp-kurset vil få kurset betalt + trøye (Dommer Barnekamper) på av klubben.
 • Dommere som velger å gå videre fra dommer barnekamper og ta trinn 1 kurset vil få kurset betalt + dommer tøy (drakt + overtrekk)
 • Dommere som har dømt som regionserie dommere et par år vil også få dommertøy – sko og betalt treningsavgift (dersom du ikke er spiller i klubben vil du få lisens dekket)

 

Så til dere der ute som ønsker og være med på og utvikle Haslum Håndball også på dommersiden om dere er .

 • Tribunedommere

 • Spiller i Haslum men står som dommer i andre klubber.

 • Tidligere dommere som vil på banen igjen.

Ta kontakt så vi finner en passende arena til dere i dommerstaben.

 

Jarle Nilsen (Dommeransvarlig)

Haslum IL Håndball \ Haslum HK