Rekordrekruttering av barnekampledere i Haslum IL Håndball

Denne høsten har Haslum IL Håndball fått mange nye barnekampveiledere og dommere

2014-12-18
BER-Handball

Haslum IL Håndball er svært stolte av å fortelle at vi nå har sprengt alle gamle rekorder. På høstens kurs for å utdanne barnekampledere har vi hatt rekorddeltagelse med over 30 stykker. Dette er svært gledelig og vi vil berømme det arbeidet som er lagt ned de siste årene for å få dette til.

En stor takk rettes til et knippe nøkkelpersoner som har lagt ned MYE arbeid for å få dette til: Jarle Nilsen (Dommeransvarlig), Anders Oulie (Barnekampkoordinator), Per Døving (Barnekampveileder)

Alle klubber har et ansvar for å rekruttere og utdanne dommere. Haslum IL Håndball som er tilknyttet Region Øst, vil i samarbeid med regionen tilby utdanning  for nye dommere samt videreutdanning for de allerede etablerte dommerne slik at alle lag og spillere vil få et så godt sportslig tilbud som mulig (uten dommere ingen kamp!).

Med en slik rekruttering av barnekampledere lover det virkelig godt for avvikling av barnekamper og framtidige regionsdommere i Haslum IL Håndball !!

Bildet viser et utvalg av våre nye håpefulle kampledere og dommere. Husk at vi alle har et ansvar for å ta vare på denne flotte gjengen. Det er de som er nøkkelpersonene for å avvikle håndballkampene. La oss alle bidra til at dommerne og barnekamplederne synes det er moro.

Lykke til alle sammen, vi heier på dere :-)