Følg oss på Facebook, Instagram #haslumilhandball og Twitter @haslumhandball:

Haslum IL Håndball 2014-11-01 15:33:18

Klubben bidrar med følgende

SERIEPÅMELDING

Påmeldingsavgift til Regionserie, NHF-Serie for alle lag f.o.m Jenter/Gutter 8 år til senior, samt henholdsvis Haslum Cup.

Dette dekkes ikke av klubben og må i sin helhet dekkes av det enkelte lag: Gebyr for omberamming av kamper (Normalt kr 500,-). Hvert enkelt lag kan omberamme fritt i de periodene som regionen har satt opp for dette formål. Gebyr for WO (walk-over) i kamper (Normalt kr.500,-). Gebyr for IM (ikke møtt, Normalt kr kr.2.000,-). Dette gjelder for lag som ikke møter til kamp uten og ha gitt beskjed i rett tid til motstander, dommere og regionen. Gebyr for trekking av lag fra seriespill (Normalt kr.2.000,-) Det tas forbehold om endringer i satsene.

Landsdekkende serier: Påmeldingsavgift til kvalifiseringen for landsdekkende serier som Bring- og Landsserien for lagene i klassene J/G 16 og 18 år. For de lag som kvalifiserer seg til de nasjonale seriene som Bring- og Landsserien gis det et tillskudd på kr.20 000 til hvert enkelt lag fra klubben.

Dette dekkes ikke av klubben: Alle reiser og overnattings kostnader forbundet med de landsdekkende seriene som Bring- og Landsserien må i sin helhet dekkes av hvert enkelt lag/hver enkelt spiller. En eller flere regninger for utgiftsdeling kommer etter at seriene er avsluttet i april. Denne betales av lagene.

CUPER

Påmeldingsavgift for inntil 2 cuper i sesongen for hver enkelt lag (sesongen er fra 1. mai – 30. april). Av disse 2 cupene dekkes automatisk Haslum Cup som den ene. Den andre Cupen som dekkes vil være den til en hver tid fastsatte felles overnattingscup som bestemmes av styret og sportslig utvalg, i samråd med oppmannsmøtet. NB ! Dersom et årskull (eks. G98) har 2 lag dekkes det tilsammen fire cup påmeldinger.

Dette dekkes ikke av klubben: Alle kostnader utover selve påmeldinsavgiften som f.eks deltagerkort, reisekostnader, mat eller lignende må dekkes av hver enkelt spiller/hvert enkelt lag.

TRENERE/LAGLEDERE:

Godtgjørelse til maksimalt to trenere pr lag på alle årstrinn. Maksimale grenser pr lag: Lag i klassene jenter/gutter 8-13 år kan få en total godtgjørelse på inntil kr. 10.000,- med tillegg av en treningsavgift. Lag i klassene jenter/gutter 14-18 år kan få en total godtgjørelse på inntil kr. 20.000,-. Definisjon av lag: Hvert årstrinn består av to lag, for eksempel Jenter 02 og Gutter 02. Maksimal grense pr trener: Eksternt ansatte trenere kan få kjøregodtgjørelse på inntil kr. 10 000,- pr lag. Dette forutsetter innsendelse av kjørebok. Med eksternt ansatt trener menes trener som ikke er foresatt til ett av barna på laget. Foreldretrenere kan få godtgjørelse med inntil en treningsavgift for eget barn på det laget man trener. Har man for eksempel to barn på to forskjellige lag og man er trener for begge lagene kan man få godtgjørelse for to treningsavgifter. Har man to barn på samme lag og er trener for dette laget godtgjøres kun en treningsavgift. Assistenttrenere i klassene jenter/gutter 8-13 år godtgjøres med kr. 5 000,- pr lag ved en trening i uken. Ved 2 eller flere treninger i uken godtgjøres kr 10 000,- pr lag. Med assistenttrenere menes spillere fra eldre lag i klubben som ønsker å bidra som trener. Haslum IL Håndball dekker trener kurs for alle trenere i klubben. Haslum IL Håndball dekker lisens for inntil 2 personer i trener/lagleder apparatet der dette er et krav fra Norges Håndballforbund. Dette gjelder for NHF serier som divisjonspill, Bring-serien og Spar-serien.

DOMMERE

Haslum IL Håndball dekker dommerkurs for de som ønsker og dømme for klubben i seriespill. Haslum IL Håndball dekker lisens for dommerer som dømmer i seriespill. Haslum IL Håndball dekker dommertrøye/shorts for dommere.

Dette dekkes ikke av klubben: Gebyrer for ikke å møte til oppsatte kamper må dekkes av dommer selv: 1.gang ikke møtt kr.1000 / 2.gang ikke møtt kr.2000 / 3.gang ikke møtt kr.5000 og dommer strykes fra listene.

UTSTYR

Informasjon om drakter og utstyr

GEBYRER

Gebyrer forbundet med lag/spillere må dekkes av laget eller spilleren selv , det gjelder: Gebyr for ikke betalt spillerlisens (Normalt kr.750,-) Gebyr for ikke deltagerberettigende spillere (Normalt kr.500,-). Gebyr for bruk av klister i haller hvor dette ikke er lov, her varierer gebyrene noe men mellom kr.2-3000 ligger det på rundt i de hallen hvor klister er forbudt.