Følg oss på Facebook, Instagram #haslumilhandball og Twitter @haslumhandball:

Drakter og utstyr

Skjema for bestilling og trykking av nye draktsett. NB! Kun dette skjemaet kan benyttes.

Klubben dekker spilledrakter til alle spillere og bortedrakter for lagene fra 14 år og oppover inkludert trykk.

Shorts og sokker må spilleren kjøpe selv.

Lag til og med 14 år (bredde)

1 trener med kontrakt: Zipgenser og treningsbukse.

1 lagleder/oppmann: Treningsgenser.

Trykk er inkludert.

Lag fra og med 15 år (elite + divisjoner)

Inntil 2 trenere med kontrakt: Zipgenser og treningsbukse.

Inntil 2 lagledere/oppmenn: Treningsgenser.

Trykk er inkludert.

Utstyr utover dette må dekkes av lagene.

Utstyr - effekter

Det vil i starten av hver sesong bli fordelt materiell: Spray, tape, bandasje etc . til lagene som en engangslevering. Antall/ mengde vil variere litt avhengig av årsklasse og behov, og må sees på som et bidrag til lagene. Behov utover utdelt materiell må dekkes av lagene.

Trykking

Alle spillerdrakter, overtrekk og treningsutstyr vil ha standardisert trykk med våre sponsorer og samarbeidspartnere + egen logo.

Initialer og lagsbetegnelse (eks. G08 – JB) betales av den enkelte spiller/lag.

ALLE trenere skal nå ha TRENER trykket på rygg, ingen lagsbetegnelse eller navn!!!

ALLE lagledere/oppmenn skal nå ha OPPMENN eller LAGLEDER trykket på rygg, ingen lagsbetegnelse eller navn!!!

Trykkeri:

Studio 5

Stokkerveien 100

1341 Slependen

Tlf: 66 85 79 90 eller mobil: 90 75 64 62

Bestilling av overtrekk/treningstøy, bagger, sokker og effekter

HER KOMMER EN LINK TIL BESTILLINGSSKJEMAET

Bestillingsskjema skal sendes til Materialforvalter innen mandag og/eller onsdag for gjeldende uke. Levering av utstyr skal da være tilgjengelig uken etter. Utstyret hentes hos materialansvarlig og kvitteres ut. Utleveringskvittering vil da benyttes som underlag for fakturering. Oppmann/lagleder er ansvarlig for å levere/hente hos trykkeriet og kontrollere at eget trykk evt. stemmer. Ta med bestillingsskjemaet til trykkeriet.

Husk å fylle ut kontaktperson, lag, mail og tlf. og dobbeltsjekk at ant. artikler stemmer med bestillingen. MERK mail med lagsklasse!!!

Nytt bestillingsskjema er under oppdatering og vil også bli lagt ut på Oppmannssiden på facebook .

Supporterutstyr

Haslum IL Håndball har en serie med supportertøy for salg til spillere, foresatte og supportere. Dette kan bestilles eller kjøpes i utsalget i Nadderud Arena ( i kiosk under pressetribunen).