Følg oss på Facebook, Instagram #haslumilhandball og Twitter @haslumhandball:

Foreldrevett - Regler

Haslum IL Håndball ønsker å skape et trygt og godt idrettsmiljø, blant annet fokusert på sunne og gode holdninger. Som foresatt er det viktig å fremstå som gode eksempler på nettopp dette. Foresatte med engasjement er en forusetning for å drive organisert barne- og ungdomsidrett. Av og til skjer det at engasjementet "går over streken" og fører til uønsket oppførsel mot spillere, ledere og dommere.

Haslum IL Håndball ønsker at alle foresatte følger disse punkter:

 1. Bli med og møt opp på kamp - barna ønsker det
 2. Gi oppmuntrisng og ros til alle spillerene under kamp - ikke bare dine kjente
 3. Gi oppmuntring både i medgang og motgang - ikke gi kritikk
 4. Respekter lagleders / treners bruk av spillere - ikke påvirke han/henne under kamp
 5. Se på dommer som en veileder - ikke kritiser hans/hennes avgjørelser
 6. Stimulere og oppmuntre ditt barn til å delta - ikke utøv press
 7. Spør om kampen var morsom og spennende - ikke bare om resultatet
 8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr - ikke overdriv
 9. Vis respekt for arbeidet klubben gjør - ta initiativ til årlig foreldremøte for å avklare holdninger og ambisjoner
 10. Husk at det er ditt barn som spiller håndball - ikke du :-)

NETTVETT:

Husk at datatilsynets retningslinjer og personvernloven gjelder også på private profiler i sosiale medier.

 • Vær så objektiv som mulig i sakene som publiseres.
 • Skryt av innsats til eget lag (også om de taper) Det er alltid noe positivt å fokusere på.
 • Husk å fokus på alle lag, også nivå 2. De er minst like viktige.
 • Skriv aldri negativt om dommere og dommeravgjørelser. En god regel er å aldri kommentere dommeravgjørelser i det hele tatt, men skryt er lov.
 • Unngå fokus på enkeltspillere, fokuser på hele laget. Det er laget som spiller.
 • Omtal aldri enkeltspillere negativt, verken på eget eller motstanders lag.
 • Omtal aldri motstander i negative ordelag.
 • Vær varsom og kritisk til valg av bilder og fimklipp, og sjekk om du trenger tillatelse. Spør gjerne de det gjelder om tillatelse dersom man legger ut bilder, filmklipp etc.