Følg oss på Facebook, Instagram #haslumilhandball og Twitter @haslumhandball:

Min Idrett - Norges Idrettsforbund

MinIdrett-banner.jpg

Min idrett er ditt personlige utgangspunkt for å bruke idrettens medlemsdatabase. Det er svært viktig at din personlige profil i Min Idrett er oppdatert til enhver tid med korrekt kontaktinformasjon. Her innbetales blant annet lisens til NIF. Har man ikke lisens i de årsklassene hvor det er påkrevet, kan man nekstes å spille håndball.

- Hvordan endre og vedlikeholde personalia i "Min Idrett"? Gå til www.minidrett.no og log inn Last ned veiledning
Haslum IL Håndball 2015-03-21 11:18:30

Lisens og Forsikring

Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. Ledere som føres på kamprapporten i NHFs kamptilbud (og kvalifisering til disse) plikter også å løse lisens. Med NHFs kamptilbud menes Eliteserien, 1., 2. og 3. divisjon (også kalt nivå 1-4), NM Senior, NM Junior,LERØYserien 18, Bringserien 16, Nasjonalt sluttspill J/G 14 og NM Beach-håndball. Lisensen forfaller til betaling hvert år 01.09. og har gyldighet fram til 31.08. det påfølgende år

Mer informasjon fra NHF: Lisens og Forsikring
Aldersinndeling og Lisensbeløp