Følg oss på Facebook, Instagram #haslumilhandball og Twitter @haslumhandball:

Supporterutstyr

Haslum IL Håndball har en serie med supportertøy for salg til spillere, foresatte og supportere. Dette kan bestilles eller kjøpes i utsalget i Nadderud Arena ( i kiosk under pressetribunen).

Medlemsinnbetalinger Haslum IL Håndball

Alle medlemsinnbetalinger skjer via WebOrg som er Haslum Idrettslags medlemssystem.

Haslum IL har innført et system for online betaling av medlemskontingent. Haslum IL Håndball er også tilknyttet det samme systemet slik at også treningsavgift betales inn gjennom det samme systemet. Dette systemet er sentralt for hele idrettslaget uavhengig av hvilken aktivitet man driver. Systemet er laget for betaling med kort som en nettbutikk. Det sendes ikke ut faktura med KID-nummer eller kontonummer for innbetaling, men systemet skal automatisk generere en kvittering på innbetalte beløp, som sendes på mail til medlemmet (til den adresse som man har registrert i systemet). Her er veiledning for betaling av medlemskap og treningsavgift.

Veiledning og prosedyre for innlogging og online betaling av kontingent og treningsavgift i Haslum ILs medlemsregister for Haslum IL Håndball:

Veiledning og prosedyre for innlogging og betaling

Hvis det oppstår en feilsituasjon ved betaling, så kan du ta kontakt med administrativ leder i Haslum IL Håndball.

Medlemskontingent Haslum Idrettslag

Alle medlemmer tilknyttet idrettslaget må betale kontingent uavhengig av aktivitet (håndball, alpint, bandy, fotball, langrenn, orientering etc.). Denne må ikke forveksles med treningsavgift eller andre avgifter tilknyttet aktiviteter, men er kontingent for medlemskap i idrettslaget. Kontingenten fastsettes av Haslum IL for hele idrettslaget. Forfall for medlemskontingent til Haslum Idrettslag er 31.01 hvert år.

Det er også mulig å melde seg inn i idrettslaget og Haslum IL Håndball ved å registrere seg i påloggingsvinduet oppe i venstre hjørne på siden. Vi oppfordrer alle som vil til å melde seg inn i Haslum IL. Vi er mange, men ønsker oss alltid flere medlemmer. Oppfordringen går spesielt til alle foresatte som har barn i en eller flere aktiviteter i Haslum IL. Husk at man må være medlem av Haslum IL for å ha stemmerett på årsmøtet.

Treningsavgift del 1 og 2

Treningsavgiften dekker hallkapasitet til treningsaktiviteter, påmeldingsavgift til serier og cuper i regi av NHF og Region Øst, påmeldingsavgift for inntil 2 cuper årlig pr lag (Haslum Cup + felles cup for hele klubben), drakter for utlån til alle spillere, samt trenerlønn til ansatte trenere.

Spillere som melder seg inn etter 1. januar og før 1. mai, betaler 1/2 treningsavgift.

Spillere som ikke har betalt treningsavgift innen rimelig tid etter forfall skal nektes deltakelse på trening/kamp inntil betaling har funnet sted.

Treningsavgift Del 1

Vedtak fra årsmøte for SESONGEN 2018-2019, forfall 15.06.2018:

1 - En trening pr uke

kr 3.300,-

2 - To treninger pr uke

kr 3.600,-

3 - Tre treninger pr uke

kr 4.300,-

4 - Fire treninger pr uke

kr 4.800,-

5 - Fem treninger pr uke

kr 5.300,-

Håndballskolen hel sesong inkl utstyrspakke

kr 2.500,-

Høst

Vår

Utstyrspakke

kr 850,-

kr 850,-

kr 800,-

 

 Treningsavgift Del 2

Vedtak fra årsmøte for SESONGEN 2018-2019, forfall 30.09.2018:

J/G 12 eller yngre som ønsker hjelpetrener (sats pr trener) kr 700,-
J/G 12 eller yngre som ønsker betalt hovedtrener kr 2.500,-
J/G 13 kr 2.500,-
J/G 14 kr 3.000,-
J/G 15 kr 3.500,-
J/G 16 kr 4.000,-
J/G 18 kr 5.000,-
   

For å melde seg inn, klikk på "BLI MEDLEM" i menyen til venstre.

Fritak fra treningsavgifter av økonomiske årsaker, les mer her:

http://www.haslumil.no/Haslum-IL/Venstre-meny/Fritak-av-okonomiske-arsaker.html?actions=808:content&idc=1068