Følg oss på Facebook, Instagram #haslumilhandball og Twitter @haslumhandball:

Haslum IL Håndball 2015-03-20 12:07:57

Bruk av webside og sosiale medier

Haslum IL Håndball oppfordrer alle lagene i klubben til å skape blest rundt lagene og aktiviteter tilknyttet disse. På klubbens hjemmeside er det nyhetsfeed på hovedsiden som lagene kan dele informasjon og skape blest rundt lagene i form av nyhetssaker.

Hvert lag skal som et minimum ha følgende sider:
• Side for treningstider for laget (statisk side)
• En team-side som skal inneholde kontaktinfo til trenere/lagledelse/støtteapparat. (statisk side)

De statiske sidene krever vedlikehold, gjerne når terminlister etc. er klare før sesongstart, samt treningstider for laget når de foreligger fra sportslig utvalg/klubben. Siden for team oppdateres ved behov,
Nyhetssiden brukes til å fortelle omverdenen om nyheter i de forskjellige lagene, som for eksempel deltagelse i cup, kampreferat, og ellers det som rører seg i og rundt laget.

Vær oppmerksom på at det må hentes inn tillatelse fra hver enkelt spiller for å publisere bilder med og uten navn. De siste årene har det vært stort fokus på dette og det er utarbeidet ganske detaljerte retningslinjer av Datatilsynet av hensyn til personvern. Dette gjelder også på sosiale medier. Hvert lag skal innhente tillatelse fra hver enkelt spiller før det publiseres filmklipp, bilder og- eller bilder med navn. Hver enkelt spiller skal signere på hva de godkjenner av publisering av bilder og filmklipp. For de under 18 år, skal det signeres av minimum 1 foresatt. Det finnes en slik samtykkeerklæring på lenger ned på siden som kan lastes ned, fylles ut og sendes til hovedoppmann som har hovedansvar for å oppbevare/vedlikehold tillatelsene. Denne skal også sendes ut til hver enkelt spiller og returneres til lagleder/oppmann for oppbevaring en gang pr år.

Oppfordrer alle til å lage alt i hjemmesidegeneratoren først og publisere til Facebook eller andre sosiale medier via hjemmesiden. Det finnes en knapp for deling til FB/Twitter i nyhetssakene.
• Husk tillatelse fra hver enkelt før tagging i bilder eller artikler (ligger i samme skjema som for hjemmesiden)
• Bilder og filmklipp må være av en sånn art at de ikke kan lastes ned i fullt format og (mis)brukes videre.
Haslum IL Håndball vil gjerne være aktive på web- og sosiale medier og oppfordrer til bruk.

Haslum IL Håndball oppfordrer lagene til aktivt å bruke sosiale medier, som Twitter, Facebook, Instagram, g+. Vær imidlertid oppmerksom på at sosiale medier er et sterkt medium og når ut til veldig mange. Det betyr at det er et stort ansvar som hviler på de som har redaktør-og- administratoransvar. Husk at det er mange som ikke liker at det blir lagt ut bilder og bli tagget i disse.
Fra klubbens side så har Haslum IL Håndball en egen Facebook og Instagram-profil (Twitter kommer) som det publiseres nyheter sentralt. Disse sidene/profilene kan også benyttes av lagene for publisering, gi informasjonsansvarlig i klubbstyret et hint så ordnes det nødvendig tilgang.

Dersom lagene skal bruke egne profiler i sosiale medier i Haslum IL Håndballs navn, skal profilen hete Haslum IL Håndball G/JXXXX.
Bruk gjerne hjemmeside og sosiale medier som informasjonskanal i lagene, men vær også ”litt kritisk” til hva som legges ut om våre barn og ungdommer, spesielt på sosiale medier. Der er det vanskelig å fjerne noe helt.

Noen regler som følges når det benyttes webside og/eller sosiale medier i Haslum IL Håndballs navn:

• Vær så objektiv som mulig i sakene som publiseres

• Skryt av innsats til eget lag (også om de taper) Det er alltid noe positivt å fokusere på.

• Husk å fokus på alle lag, også nivå 2. De er minst like viktige

• Skriv aldri negativt om dommere og dommeravgjørelser. En god regel er å aldri kommentere dommeravgjørelser i det hele tatt, men skryt er lov

• Det er ikke lov å fokusere på enkeltspillere, fokuser på hele laget. Det er laget som spiller. Her har spesielt foreldretrenere og lagledere et spesielt stort ansvar i forhold til egne barn. Unntak er spillerprofiler og bb-kåringer på elitelagene jr og sr, bb-kåringer ifm nasjonale serier, internasjonale turneringer/mesterskap, samt gratulasjoner ifm regionsuttak og landslagssamlinger.

• Omtal aldri enkeltspillere negativt, verken på eget eller motstanders lag

• Omtal aldri motstander i negative ordelag.

• Innhent nødvendig tillatelse for publisering av bilder og filmklipp

• Vær varsom og kritisk til valg av bilder og fimklipp.

Følger man disse kjørereglene i kombinasjon med sunt bondevett, vil alle ha glede av det som publiseres. Brudd på dette kan medføre at man mister rettighetene til å publisere i Haslum IL Håndballs navn på websider og sosiale medier. Overnevnte er noen felles kjøreregler som vi alle har et ansvar for å følge.

Samtykkeerklæring

Haslum IL Håndball 2015-01-24 12:24:36

Web-ansvarlig for lagene (årgangene) i Haslum IL Håndball

Hvert lag (årgang) bør ha en person som er ansvarlig for å publisere nyheter om aktiviteter i lagene/årgangene på klubbens hjemmesider og sosiale medier. Jo mer aktiv og levende sidene våre er, jo mer attraktivt er det for medlemmene å bruke sidene aktivt til å oppsøke informasjon. Aktivitet gjør det lettere å profilere samarbeidspartnere og sponsorer. Haslum IL Håndball oppfordrer alle lagene i klubben til å skape blest rundt lagene og aktiviteter tilknyttet disse.

Det er retningslinjer gitt av Datatilsynet og personvernloven i forhold til omtale av personer og publisering av bilder/filmklipp som ligger til grunn for alt som legges ut. Et sammendrag av disse finnes i tabellen under. Husk også å innhente tillatelse fra hver enkelt før publisering av bilder og filmklipp. Skjema for et slikt samtykke finnes også i tabellen under

Publisering av nyheter på hjemmesiden Last ned Veiledning her
Samtykkeerklæring for publisering av bilder og filmklipp Last ned Samtykkeerklæring her som sendes til hver enkelt medlem for signering
Informasjon om personvern og publisering fra Datatilsynet: Bilder på nett - Datatilsynet
Bilder av barn på nett - Datatilsynet

Når det gjelder bruk av sosiale medier, så er oppfordringen å snakke med spillerene om de ønsker å få bilder av seg publisert. Selv om foresatte gir tillatelse, så bør spillerene også få fram sin mening :-)