Følg oss på Facebook, Instagram #haslumilhandball og Twitter @haslumhandball:

Innføring av politiattest i idretten

Fra og med 1. januar 2009 plikter alle idrettslag å innhente politiattest fra personer som skal utføre oppgaver  som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming , i den anledning er det utarbeidet en veileder for idrettslagene om håndteringen av ordningen. (ref. NIF)

Hvordan håndterer vi politiattest i Haslum IL Håndball

På grunn av de nye vedtektene om politiattest i  idretten krever nå Haslum IL Håndball attest fra alle som skal ha tillits/annsvarsforhold ovenfor mindreårige barn opp til 16 år, dette gjelder for trenere , oppmenn og lagledere.

Fyll ut søknad (Følg linken her og følg anvisningene): https://www.politi.no/asker_og_barum/tjenester/politiattest/

Ingen kan tre inn i noen rolle før en godkjent attest er fremlagt.