Følg oss på Facebook, Instagram #haslumilhandball og Twitter @haslumhandball:

BER-Håndball 2014-11-06 20:42:04

Dokumenter til hjelp for Lagledere / Oppmenn:

Dersom man vil publisere bilder av spillere/laget med navn på nett, kreves dette en godkjennelse fra foresatte, mal for en slik godkjennelse kan lastes ned her for signatur fra alle foresatte på ditt lag
Godkjennelse om bruk av bilder på nett: Last ned Mal
Skal du på utenlandstur med laget anbefaler vi å lage en spilleravtale for dette med spiller / foresatt. En slik avtale kan du laste ned her
Avtale om utenlandsreise: Last ned
Alle lag som skal delta på turneringer i utlandet må sende inn skriftlig søknad til regionen. En slik søknad kan du laste ned her og sende til Region Øst:
Søknad til RØN om utenlandsreise: Last ned