Følg oss på Facebook, Instagram #haslumilhandball og Twitter @haslumhandball:

Elektronisk utstyr til hallene

Tidtaker og tastatur til resultat tavle for alle kamper som arrangeres i ukedagene eller helg hentes på følgende steder.

Haslumhallen:  

Plassert i låst skap ved sekreteriat. Nøkkel til dette fåes hos tilsynsvakt i Gjønneshallen. 

Gjønneshallen:

Hentes hos tilsynsvakten i hallen. 

Nadderud Arena:

Hentes hos tilsynsvakten i hallen. 

 VIKTIG

Alle lag må selv stille med personer til og bemanne sekreteriat, billett og kiosk på de kamper som blir arrangert i egen treningtid på ukedager eller enkelte helger hvor kun dette ene laget er oppsatt til kamp. Disse kommer tydlig frem på vaktlistene som ligger på hjemmesiden under arrangement.Oppmann eller trener for laget, må i tillegg sørge for å skrive ut kamprapport for den aktuelle kampen, samt avtale overlevering av kassaskrin og ipad/izettle betalingsterminaler.

På faste kampdager i Nadderud Arena (lørdager), Gjønneshallen (lørdag eller søndag i forbindelse med minirunder, loppetassen og regionserie J/G 9-10år) eller Haslumhallen (lørdag og søndag) ligger kamprapporter ferdig utskrevet for den aktuelle hallen sammen med nøkler. For Nadderud Arena hos tilsynsvakt i Nadderud Arena og for Haslumhallen og Gjønneshallen hos tilsynsvakt i Gjønneshallen. (kan være litt endring ved sesong start/slutt). Bemanning av sekreteriat,billett og kiosk på disse dager settes opp av klubben, og finnes her : https://haslumil.no/Vaktlister.html