Følg oss på Facebook, Instagram #haslumilhandball og Twitter @haslumhandball:

Hjelpelinjer for oppmenn og lagledere

BØTER/UTGIFTER:
Alle bøter, ekstra utgifter eller utlegg som klubben påtar seg for lagene belastes det enkelte lag gjennom faktura fra klubben.

TRENERGODTGJØRELSE:
Trenere kan få dekket utgifter i henhold til kontrakt med klubben. Sportslig leder er ansvarlig for alle trenerkontrakter i klubben, Det skal ikke betales uten noen form for trenergodgjørelse direkte fra lag eller foreldre.

KAMPER OG CUPER:
Oppmannen/lagleder skal sammen med trenerteamet:

  • sørge for at kamprapport er elektronisk utfyllt før kamp
  • Påse at det utstyr laget behøver i forbindelse med kamp er tilgjengelig for laget/trener.

Omberamminger og melding om Walk Over av oppsatte seriekamper:
Hvis laget må omberamme kamper, må regiones retningslinjer følges:
Omberamming og Walkover 

Merk at siste frist for melding om dette er 14 dager. Hvis laget av en eller annen grunn må gi Walk Over, må regionens frister for melding av dette overholdes. Mer info finnes på region øst sine nettsider. Laget selv må bære de kostnader som påløper ved å gi Walk Over.

Kamper på ukedager i Haslumhallen/Gjønneshallen/Nadderud Arena:

  • Spillertropp fylles ut elektronisk i TA
  • Print ut kopi av kamprapport fra internett 
  • Påse at tidtagerboksen, betalingsterminaler, kasse og nøkler er tilgjengelig
  • Signer kamprapport elektronisk, alternativt dersom behov :ring inn/ bruk app til registrering av resultat 
  • Kamprapporten leveres sammen med kasse/nøkler etter kampen.

CUP’ER

Oppmanns-teamet (cup-ansvarlig) har ansvar for å melde på lagene i cuper. Dette må skje i samarbeid med trener, spillere og foreldre. Aktivitetsavgiften til Haslum IL Håndball dekker påmeldingsavgift for deltagelse på Haslum Cup. All annen cupdeltagelse dekkes av det enkelte lag. Deltagerkort eller lignende betales alltid av den enkelte spiller. Merk at det må søkes spesielt for spill i utlandet. Les mer om dette, samt last ned
søknadskjema her: Oversikt Cuper i Norge

Sponsing/reklame:
Hvert lag kan selv skaffe sponsorer på lagsklær som f.eks overtrekksdresser og treningsutstyr. Ingen lag kan selge reklame der klubbens sponsorer er tildelt plass. Det siste gjelder i dag på hjemmedrakter og bortedrakter.

Drakter og materiell:
Oppmannen skal påse at laget benytter Haslum IL sine drakter ved seriespill og i cuper og turneringer.

Spillerdrakter:
Laget får utlevert drakter ut fra det antall spillere som er registrert på lagets medlemsliste i weborg. Drakter utleveres  ved sesongstart etter avtale med materialforvalter. Dette inkluderer det antall målvaktsdrakter laget har behov for. Drakter skal vare i to sesonger. Oppmannen skal informere alle spillere/foreldre om at drakten er klubbens eie. Spillere som slutter eller lag som avvikles, skal levere spilledrakten til lagleder. Enten til oppbevaring for ny spiller eller for samlet levering til materialforvalter. Lagleder skal derfor alltid ha oppdatert lagliste med draktnummer for hver enkelt spiller.

Haslum IL Håndball dekker nye drakter fra Haslum standard kolleksjon hjemmedrakter. Bortedrakter gis til lag fra og med 12 år. Hver enkelt spiller må selv sørge for å anskaffe seg shorts (Haslum standard kolleksjon) og annet utstyr som er nødvendig i forbindelse med kamp og trening. Se også klubbkolleksjoen (ny kommer) for mer informasjon.
Spilledrakter SKAL IKKE benyttes til trening.

Lagsklær:
Alle som ønsker treningsjakke, treningsgenser, ennet tøy eller utstyr fra klubbkolleksjonen, bestiller dette selv. Alle innkjøp skal følge Haslum IL Håndball standard. Disse kostnadene må laget/spiller selv dekke. Se også klubbkolleksjon (kommer) for mer informasjon.

Lagleder/trenere:
Alle trenere med kontrakt med Haslum IL Håndball skal være representert på kamper med Haslum overtrekkjakke eller annet tøy klubben har bestemt. Dette dekkes av Haslum IL Håndball og bestilles av materialforvalter. En oppmann pr. årgang får dekket overtrekksjakke, som bestilles på samme måte. Se også klubbkollesjonen (kommer) for mer informasjon.

Førstehjelpsbag:
Alle lag kan få utdelt førstehjelpsbag.

DUGNADER
Hallvakter:
Hvert lag plikter å stille på de tildelte hallvakter. Hovedoppmann vil få informasjon så fort vaktlistene er lagt ut på nett, og plikter å holde seg oppdatert i forhold til endringer av kampoppsettet for lagets vakter. Kampoppsettet er "levende" og endres av regionen, dersom kamper utgår eller endrer tidspunkt.Hovedoppmann skal også påse at det er minst 2-4 personer på laget som behersker sekretariatet funksjonen i alle haller. Alle instrukser for de ulike vaktfunksjonene finnes på hjemmesiden i menyen Arrangement

Haslum Cup:
Alle er pliktige til å gjøre en innsats under Haslum Cup.

Øvrig inntektsgivende arbeid:
Hvert lag står fritt til å påta seg dugnader for å skaffe inntekter til laget.

Dersom den som står for dugaden ønsker faktura fra klubben, kan dette avtales med Administrativ leder.