Følg oss på Facebook, Instagram #haslumilhandball og Twitter @haslumhandball:

Lån eller leie av klubbens lokaler

Klubbhuset

Klubbhuset kan lånes av lagene i klubben til møtevirksomhet eller avslutninger ol. Det er også mulig å  leie klubbhuset i helger til private arrangement. Dersom du ønsker og leie/låne dette så kontakt Pia på tlf 400 67 640 eller Geir Steinseth på mail :geir@haslumil.no.

Du kan også sjekke om klubbhuset er ledig den aktuelle datoen du trenger det :https://haslumil.no/Haslum-IL/Horisontal-meny/Utleie-klubbhus.html

Hvilke regler som gjelder for leie av klubbhuset finner du her under forskrifter.

Møterom Haslumhallen (3.etg)

For booking av møterommet i Haslumhallen til spillermøte , foreldermøte eller kurs tar du kontakt med enten Jo Nilsson på mail jo@haslumil.no eller       med Geir Steinseth på mail : geir@haslumil.no , nøkkel til 3.etg må hentes hos vakta i Gjønneshallen.

Møterom Gjønneshallen (Kantina)

For booking av møterommet i Gjønneshallen til spillermøte, foreldermøte eller kurs tar du kontakt med enten Jo Nilsson på mail jo@haslumil.no eller med Geir Steinseth på mail : geir@haslumil.no