Følg oss på Facebook, Instagram #haslumilhandball og Twitter @haslumhandball:

Medlemsregister og websider

Her finnes informasjon om hvordan følge opp medlemsregister og nyhetspublisering på websidene:

Pålogging WebOrg - administrasjon av websider og medlemsregister Login
Administrere medlemsregister Veiledning
Registrere spiller som slutter Veiledning

Oversikt over priser og forfallsdatoen for innbetaling av medlemskontingent og treningsavgifter finnes her: Medlemsbetaling