Kjørestopp

Invitasjon til spørreundersøkelse

2020-10-21
Hovedstyret

 

I prosjektet Kjørestopp samarbeider Bærum kommune med Spond og Transportøkonomisk institutt (TØI) om å finne løsninger som kan redusere foreldrekjøringen til idrettsaktiviteter. I den forbindelse ønsker vi å gjennomføre en spørreundersøkelse blant foreldre til barn i alderen 6-12 år som er aktive i idrettslag i Bærum. Vi ber dere om hjelp til å videresende den vedlagte invitasjonen til deres medlemmer med barn i nevnte aldersgruppe. I invitasjonen finnes det informasjon om undersøkelsen og lenke for å åpne denne.

Med vennlig hilsen

Liv Eva Wiedswang
Spesialrådgiver

 

Bærum kommune  
Strategi og utvikling

Aktiviteter

06.06.2021
Påmelding HÅNDBALLSKOLEN 2021/2022 : JENTER 2014

00:00 - 23:55

Gjønneshallen

06.06.2021
Påmelding HÅNDBALLSKOLEN 2021/2022 : GUTTER 2014

00:00 - 23:55

Gjønneshallen

06.06.2021
Påmelding HÅNDBALLSKOLEN 2021/2022 : JENTER 2015-2016

00:00 - 23:55

Gjønneshallen

06.06.2021
Påmelding HÅNDBALLSKOLEN 2021/2022 : GUTTER 2015 - 2016

00:00 - 23:55

Gjønneshallen

11.10.2021
U08 Barmark og Ski 21/22

17:30 - 18:30

Haslum Skole og Kolsåsbakken