Fritak av økonomiske årsaker

Det finnes ulike støtteordninger. 

2015-12-01
Haslum IL

Disse skal bidra til at alle barn og unge skal få tilgang til trening – uavhengig av foreldrenes økonomiske evne. 

1)      Hver enkelt barne- og ungdomsskole har et beløp som kan benyttes blant annet for betaling av treningsavgift. Tiltaket har som mål at alle barn og unge i Bærum kan delta i aktiviteter som er vanlig for barn og unge i samme alder.  Barn/unge og foreldre som ønsker hjelp kan ta kontakt med sin skole ved kontaktlærer, rektor eller helsesøster.

2)      Utstyrsboden: Hos Utstyrsboden kan familier låne sportsutstyr og også få gratisbilletter til kino, svømmehall og fotballkamper. Se Bærum kommunes hjemmesider for retningslinjer. https://www.bua.io/bua-baerum/ 

3)      Dersom foreldre er brukere av sosialhjelp hos NAV, kan NAV kontaktes for å avklare søknad om å få dekket kostnader til treningsavgifter for fotball, håndball og liknende for barn og unge.  

4)      Det er også mulig å søke ditt idrettslag om fritak for treningsavgift. Se kontaktinfo for idrettslaget på forsiden til idrettslagets hjemmeside.