Politiattest

Innføring av politiattest i idretten

Fra og med 1. januar 2009 plikter alle idrettslag å innhente politiattest fra personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold ovenfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, i den anledning er det utarbeidet en veileder for idrettslagene om håndtering av ordningern. (ref NIF)

Hvordan håndterer vi politiattest i Haslum IL.

På grunn av de nye vedtektene om politiattest i idretten krever nå Haslum IL attest fra alle som skal ha tillits/ansvarsforhold ovenfor mindreårige barn opptil 18 år, dette gjelder for trenere, oppmenn og lagledere.

1. Fyll ut attesten. (Attesten skrives ut fra linken under)
2. Lever attesten til Haslum IL v/Geir Steinseth for underskrift.
3. Send attesten til Asker og Bærum politidistrikt
4. Fremvis attesten til Geir Steinseth når du får den i retur.

Ingen kan tre inn i noen rolle før en godkjent attest er fremlagt.

Her finner du mer informasjon og hjelp til utfylling:

Politiattest for frivillige organiasjoner 


NB: I den nye ordningen med innhenting av politiattester blir idrettslagene bedt om å fylle ut et eget skjema for hver enkelt søker, der de blir bedt om å fylle ut blant annet FORMÅL og HJEMMEL. Noen av gruppene som fotball og langrenn har ferdig skjema "bekreftelse på formål" som fås fra ÅK eller styret i disse gruppene.

Følgende formål og hjemmel er ført opp:

Formål:
Oppgave i frivillig organisasjon som medfører et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning.

Hjemmel:
Politiregisterforskriften §34-1, jfr politiregisterloven §39 (1)